OFERTA EDUKACYJNA

NASZA SZKOŁA-SP 124 

im. Marii Skłodowskiej- Curie w Krakowie

 

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła  liczy 26 oddziałów, w których uczy się 565 uczniów.

Nasza Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Uczniowie klas I–III uczą się w budynku przy ul. H. Sucharskiego 38 (filia), natomiast uczniowie klas IV–VIII uczęszczają do budynku przy ul. F. Weigla 2. Lekcje odbywają się w godzinach: 8.00–16.15.

Godziny pracy:

Sekretariat Szkoły: pn.–pt. 7.00–15.00;

Dyrektor Szkoły- przyjmowanie stron: wt.12.00- 14.00, czw. 12.00-14.00

Wicedyrektor- przyjmowanie stron: pn.-pt. 10.00-13.00

Pedagog szkolny: pn./śr.9.00–14.00, wt.-10.00-14.00, czw.- 9.00–13.00, pt. 10.00–13.00;

Pielęgniarka szkolna: pon. 12.45-15.10, wt. 8.00–12.00, śr. 8.00–15.00, czw. 8.00–15.00;

Biblioteka szkolna: ul. Weigla: pon. 14.25-15.20; wt. 9.00-14.30; śr. 9.00-15.20; 9.00–15.20; pt. 9.00-14.30;   ul. Sucharskiego: pon. 9.00-14.10; pt. 8.40-14.40

Świetlica szkolna: pn.– pt. 6.30–17.00  ul. Sucharskiego;

 

Sale lekcyjne:

W budynku przy ul. Weigla znajduje się 10 sal lekcyjnych, w tym pracownie: komputerowa, biologiczno-geograficzna, fizyczno-chemiczna, historyczna, językowe, matematyczne,  plastyczno- muzyczna oraz sala gimnastyczna. W budynku przy ul. Sucharskiego znajduje się 5 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, świetlica oraz sala gimnastyczna.

W obu budynkach mieści się biblioteka szkolna z bogatym, na bieżąco uzupełnianym księgozbiorem.

Baza sportowa:

Szkoła ma dwie sale gimnastyczne (po jednej w każdym budynku) oraz nowoczesne boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę (ul. Weigla). Sąsiedztwo Klubu Sportowego Bieżanowianka umożliwia korzystanie z obiektów klubu na lekcjach wychowania fizycznego oraz przy organizowaniu imprez sportowych.

Placówka posiada duże tereny zielone, boiska do gier i zabaw na świeżym powietrzu, plac zabaw z altaną i ogródkiem jordanowskim (ul. Sucharskiego), plac zabaw w sąsiedztwie (ul. Weigla), co sprawia, że uczniowie mogą sezonowo spędzać przerwy na szkolnych podwórkach.

Rozbudowa szkoły. W grudniu 2020r. zostały pomyślnie zakończone prace nad przygotowaniem dokumentacji rozbudowy szkoły. Wkrótce rozpoczną się prace budowlane. Zaplanowano wybudowanie przy ul. Sucharskiego nowoczesnego budynku  szkolnego  z przestronnymi klasami, świetlicą, stołówką-jadalnią, dużą szatnią i  salą gimnastyczną z trybuną dla widowni. Również teren wokół szkoły zostanie przebudowany- będzie nowe  boisko i  bezpieczny parking.

Czekamy na rozpoczęcie prac budowlanych.

Stołówka:

Szkoła korzysta z firmy kateringowej wybranej przez Radę Rodziców – obecnie „uRodziny”.

Kadra pedagogiczna:

Szkoła posiada bardzo dobrą, ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną. Nauczyciele dyplomowani i mianowani stanowią większość kadry. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciele są nagradzani nagrodami: Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty. Mamy w naszym gronie nauczycieli uhonorowanych tytułem Krakowski Nauczyciel z Pasją oraz odznaczeniem Honoris Gratia nadanym przez Prezydenta Miasta Krakowa. A także nauczycieli- egzaminatorów OKE.

Nauczyciele zdobywają dodatkowe kwalifikacje m.in. w zakresie logopedii; neurologopedii; oligofrenopedagogiki; terapii w mówieniu, czytaniu, pisaniu; edukacji dla bezpieczeństwa; terapii pedagogicznej; gimnastyki korekcyjnej, inne.

Zajęcia pozalekcyjne:

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach. Każdy może spróbować swoich sił i osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.  Bogata oferta konkursów i zawodów sportowych pozwala uczniom wybrać i sprawdzić się w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki, sportu.

Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I–III: plastyczne, teatralne, muzyczne, matematyczne, szachowe; przygotowujące do konkursów wiedzowych, religijne.

Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV–VIII: języka angielskiego, matematyczne, informatyczne, humanistyczne, historyczne, artystyczne, przyrodnicze, chemiczne, fizyczne, geograficzne, liturgiczne, plastyczne, szachowe, sportowe; Szkolny Klub Wolontariatu

Zajęcia dodatkowe płatne: piłka nożna – KS Bieżanowianka, język angielski.

Ze względu na pandemię zajęcia są organizowane w miarę możliwości oraz zainteresowania uczniów i zgody rodziców.

Języki obce:

język angielski – uczniowie klas I–III 2 godziny tygodniowo

język angielski – uczniowie klas IV–VII 3 godziny tygodniowo

język niemiecki – uczniowie klas VII 2 godziny tygodniowo

koło języka niemieckiego – uczniowie klas V-VI 1 godzina tygodniowo

Certyfikaty

Szkoła z pasją – I miejsce w województwie małopolskim w kategorii szkół podstawowych

Szkoła wyróżniona za Wychowanie.

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Uczniom, którzy mają trudności w nauce, zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele na bieżąco współpracują z pedagogiem szkolnym, zalecają badania w poradniach specjalistycznych. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, ścieżki edukacyjne, zajęcia wspierające, rozwijające, z obcokrajowcami, rewalidacja, reedukacja, logopedia. Ponadto na terenie szkoły w terminach zebrań rodzice mogą skorzystać z pomocy psychologa – specjalisty z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Działalność charytatywna:

W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu. Nasi uczniowie uczą się wrażliwości na potrzeby innych i uczestniczą w różnych w akcjach, m.in.: Szlachetna Paczka, Góra grosza, Gwiazdka dla zwierzaków, Dar Serca, Kalendarzyki, Wyspy Szczęśliwe, pomoc hospicjum Pola Nadziei, WOŚP, Kredkobranie, Słodkie mikołajki, Pomoc Bohaterom, Kartka z dobrym słowem dla Chorego, Pączek dla Afryki, pomoc dla Ukrainy, inne.

Programy, projekty, warsztaty, akcje profilaktyczne:

W szkole realizowane są cyklicznie (w każdym roku szkolnym) różne programy, projekty kształtujące postawy tolerancji, akceptacji, prozdrowotne, proekologiczne, m.in.: Trzymaj formę, Zdrowie na talerzu, Śniadanie daje moc, Nie pal przy mnie proszę, Owoce i warzywa w szkole, Tydzień zdrowia, Ratujemy i uczymy ratować, Klimatyczna klasa, Dzień Ziemi, Klub bezpiecznego Puchatka, Bezpiecznie z prądem, Szkoła bez przemocy, Sprzątanie świata, Kino za baterie, Makulatura i elektrośmieci, Zima/Lato w szkole, Kids&Sport, Pierwsze kroki na śniegu, Jazda na łyżwach, Aktywna tablica TIK, Uczymy dzieci programować, Cała Polska czyta dzieciom, Piękna nasza Polska cała, warsztaty Akademii Nauk- Fizyka dla Smyka, warsztaty teatralne w CKP Dwór Czeczów; inne

Uczestniczyliśmy w projektach unijnych: Praca z uczniem zdolnym – Diament; Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy (klasy II); Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III.

Sukcesy w konkursach, zawodach sportowych:

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i zawodach sportowych, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny (rokrocznie wynik bardzo dobry); Małopolski Matematyczny Konkurs Kuratora Oświaty (finalista); Krakowska Matematyka (laureat); Małopolski Konkurs Kuratora Oświaty z Języka Angielskiego (finaliści); Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (Bezpieczny Kraków – I miejsce); Ogólnopolski Konkurs Alfik Humanistyczny (wynik bardzo dobry); Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna (I miejsce); Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus (I miejsce, rokrocznie wynik bardzo dobry);  Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy-Świetlik (wynik wysoki);

Talenty Dzielnicy XII (I miejsce); oraz zdobywają nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach plastycznych, m.in.: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kocham Polskę (I/III miejsce); Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Torowisko to nie boisko (I miejsce); Konkurs plastyczno-literacki-Polska Moja Ojczyzna (I miejsce); konkurs plastyczny-kartka urodzinowa dla Rzeczpospolitej (I miejsce) sukcesy sportowe, m.in.: Turniej piłkarski (Bezpieczny Kraków – I miejsce); Krakowskie sztafetowe biegi przełajowe (II miejsce); Halowa piłka nożna (II miejsce); w łącznej klasyfikacji szkół podstawowych tytuł Wicemistrzów Krakowa (2016); Mistrzostwo Krakowa w pływaniu; Mistrzostwo Krakowa LA (bieg na 100m);  Indywidualne Biegi Przełajowe (III miejsce).

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2018/2019: Mistrzostwo Małopolski w biegu na 100m; tytuł wicemistrza Małopolski w skoku w dal; IVm w turnieju piłki nożnej organizowanym przez Straż Miejską; Im w dzielnicowym turnieju piłkarskim o Puchar Niepodległości; IVm drużynowo w Krakowie w narciarstwie alpejskim; Im w Małopolskiej lidze zapaśniczej dzieci i młodzieży; Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny (rokrocznie wynik bardzo dobry); Ogólnopolski Konkurs Mat Matematyczny (wynik bardzo dobry); Małopolski Konkurs Kuratora Oświaty z Języka Angielskiego (laureat, finalista); Ogólnopolski Konkurs Alfik Humanistyczny (wynik bardzo dobry); Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus  ( rokrocznie wynik bardzo dobry); Małopolski Konkurs Geograficzny (finalista); 1.nagroda w konkursie Krakowska Akademia Samorządności; IVm w konkursie o Samorządzie Krakowskim; wyróżnienia w Konkursie Nauk Przyrodniczych-Świetlik; wyróżnienia w konkursach plastycznych: Życie w średniowiecznym Krakowie oraz Mieszkam w Beskidach; wyróżnienie w konkursie- Orzeł informatyczny; Laureat w małopolskim konkursie historycznym- Tradycje niepodległościowe w mojej szkole 1918r. Inne.

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2019/2020:  klasy IV-VIII

Małopolski Konkurs Geograficzny – finalista; Kuratoryjny Konkurs Języka Niemieckiego – finalista; Małopolski Konkurs Matematyczny- finalista; Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny Fraszka- wynik bardzo dobry oraz wyróżnienia; Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny  Alfik humanistyczny – wynik bardzo dobry oraz wyróżnienia; Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna- 10 m. w kraju oraz wyróżnienia; Ogólnopolski Konkurs  Alfik matematyczny – wynik bardzo dobry; Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur Matematyczny – wyróżnienia; Konkurs Poezji Obcojęzycznej w XX LO – finał;  Międzyszkolny Konkurs Biegniemy z matematyką w świat przyrody – II miejsce

Klasy I-III: Ogólnopolski konkurs plastyczny Boże Narodzenie-tradycja i współczesność- nagroda główna      Ogólnopolski konkurs polonistyczny Alfik – wynik bardzo dobry; Ogólnopolski konkurs  Alfik matematyczny– II m. ; Ogólnopolski konkurs Leon -edukacja matematyczna- Im.; Wojewódzki konkurs Kartka Bożonarodzeniowa dla Żołnierzy Wojsk Specjalnych – I m. ; Wojewódzki konkurs Kartka świąteczna z elementem spadochronu– Im.; Archidiecezjalne Muzeum w Krakowie konkurs Pocztówka do nieba –Im.                                                                                     sukcesy sportowe: zawody wojewódzkie- IVm. bieg na 1000m chł; indywidualna liga LA Krakowskiej Olimpiady Młodzieży-Im. bieg na 1000m chł;  IIm. bieg na 600m dz.; IIIm. bieg na 300m chł.; IIIm. bieg sztafetowy 4x100m chł. Turniej piłki nożnej (Straż Miejska)- Im.; Turniej piłki nożnej  kl. I-III (Straż Miejska)- Vm. Turniej siatkówki (Straż Miejska) – IIm.

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2020/2021 (pandemia): Krakowska Olimpiada Młodzieży-Im. w biegu na 1000m (awans do zawodów wojewódzkich, które z powodu pandemii nie odbyły się); klasy1-3: Otwarte Mistrzostwa Krakowa w wielobojach lekkoatletycznych  I-IIm. w dwuboju; IIIm. w biegu 60m; oraz IIIm. w biegu 600m; Grand Prix Krakowa w biegach przełajowych: II-Vm. w biegu 500m; Otwarte Mistrzostwa Tarnowa- IIIm.w biegu 500m; ogólnopolski konkurs Orzeł informatyczny: IV-VIIIm. w kraju; międzynarodowy konkurs Kangur matematyczny -wyniki dobry i bardzo dobry; Małopolski konkurs recytatorski Spóźniony słowik- IIIm.; ogólnopolski Festiwal Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego- wyróżnienie; ogólnopolski konkurs matematyczny Alfik -Im.; ogólnopolski konkurs polonistyczny Zuch- laureat; konkurs plastyczny Moja pocztówka z Polski: I-IIIm.; udział uczniów w etapie rejonowym małopolskich konkursów z biologii, chemii, geografii, j. angielskiego.

Wyniki egzaminów klas ósmych OKE –  skala staninowa (wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację)

2019r.

język polski- 6. stanin (wynik wyżej średni)

matematyka- 7. stanin (wynik wysoki)

język angielski- 7. stanin (wynik wysoki)

2020r.

język polski- 8. stanin (wynik bardzo wysoki)

matematyka- 7. stanin (wynik wysoki)

język angielski- 7. stanin (wynik wysoki)

język niemiecki- 9. stanin (wynik najwyższy)

2021r.

język polski- 8. stanin (wynik bardzo wysoki)

matematyka- 7. stanin (wynik wysoki)

język angielski- 8. stanin (wynik bardzo wysoki)

Udział w życiu środowiska lokalnego (ograniczenia z powodu pandemii):

Uczestniczymy w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości (poczet sztandarowy, występy uczniów klas I-III, okolicznościowe kotyliony przygotowane przez uczniów) organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa oraz w corocznej imprezie organizowanej przez SRK oraz KDK Eden Dni Bieżanowa.

Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Szkoła wraz z KS Bieżanowianka oraz OSP zorganizowała imprezę środowiskową  Bieg Niepodległości, a dla uczniów szkół Dzielnicy XII (honorowy patronat RDz.XII) Turniej piłkarski o Puchar Niepodległości.

Współpraca z Centrum Kultury Podgórze – Dwór Czeczów:

W sąsiedztwie Szkoły znajduje się dom kultury–Dwór Czeczów. Nasi uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach i konkursach organizowanych wspólnie z CKP Dwór Czeczów, takich jak: warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, spotkania z pisarzami książek dla dzieci; ponadto zespół uczniów zrealizował film w technice animacji poklatkowej – Wakacje Smoka Bonawentury (współpraca międzyszkolna). W tym roku szkolnym współpraca przyjęła formę  cyklu zajęć dWór kultury – w klasach 4-8 zajęcia (płatne) o różnej tematyce  zaplanowano dwa razy w okresie. Ze względu na pandemię zajęcia są organizowane w miarę możliwości oraz zainteresowania uczniów i zgody rodziców.

Wymiana polsko-ukraińska: uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowym projekcie Bieżanowsko-grodzieński pamiętnik, którego pomysłodawcą, organizatorem i realizatorem był CKP Dwór Czeczów.

W dniach od 26 września do 7 października 2017 r. gościliśmy w domach uczniów młodzież z Gródka w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Przyjechała do nas grupa 20 dzieci z trojgiem opiekunów. Przez 10 dni nasi uczniowie wspólnie z gośćmi z Ukrainy realizowali różne zadania o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Informacje dodatkowe:

Sale lekcyjne wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne: komputery, rzutniki (100% sal), tablice interaktywne (80% sal) -doposażane w miarę możliwości, klasy I–III dysponują kącikami tematycznymi, zabawkami i odpowiednimi pomocami dydaktycznymi. Świetlica szkolna oferuje m.in. różne gry planszowe, klocki, zabawki, materiały plastyczne. Każda sala posiada oczyszczacz powietrza, co jest szczególnie ważne ze względu na  krakowski smog.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się szkolne wycieczki, zielone szkoły; wyjścia do kina, teatru, muzeum, opery, imprezy sportowe.  Ze względu na pandemię zajęcia w tej formie  są realizowane w miarę możliwości.

Kontakty z Rodzicami

W naszej szkole funkcjonuje e-dziennik. Rodzice mogą na bieżąco obserwować postępy w nauce i zachowaniu swoich dzieci.

Współpraca z Radą Rodziców

Rodzice wspierają Szkołę w realizacji zadań. Finansują nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, konkursach,  sportowe oraz działalność społeczną, które wręczane są przez RR na szkolnym apelu.

Dojazd do szkoły.

Uczniowie naszej szkoły mieszkający na os. Złocień mogą korzystać  z dojazdu do szkoły autobusem szkolnym oraz jednym specjalnie wydłużonym kursem autobusu linii 183. Również uczniowie korzystający z autobusu linii 153 lub aglomeracyjnej linii 284 mogą wysiadać na  przystanku tuż przy bramie szkoły (ul. Weigla).

Historia Szkoły:

W  roku szkolnym 2016/2017 obchodziliśmy 140-lecie istnienia Szkoły. Szkoła w Bieżanowie jest jedną z najstarszych szkół w Dzielnicy XII. Początki szkolnictwa bieżanowskiego sięgają prawdopodobnie XIV w. Pierwsze najstarsze zachowane protokoły wizytacyjne informujące o szkole w Bieżanowie pochodzą z XVII w. W 1876 r. na parceli ofiarowanej przez rodzinę Czeczów została utworzona jednoklasowa szkoła ludowa. W czasie I wojny światowej budynek Szkoły pełnił funkcję szpitala. W 1933 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny przy drodze z Bieżanowa na Gaj (obecnie ul. Sucharskiego). Wybuch II wojny światowej zakłócił działalność Szkoły. W 1958 r. do użytku został oddany budynek nowej szkoły. W Bieżanowie w latach 1962–1974 funkcjonowały dwie szkoły: SP 1 (obecnie ul. Sucharskiego) oraz SP 2 (obecnie ul. Weigla) połączone w 1974 r. w jedną placówkę SP 124, która po reformie w 2000 r. funkcjonowała jako 6-letnia szkoła podstawowa, a od roku szkolnego 2017/2018 po kolejnej reformie oświaty działa jako 8-letnia szkoła podstawowa.

 

Zapraszamy do nas – nasza strona internetowa: www.sp124. pl

Szkoła Podstawowa nr 124 ul. F. Weigla 2 (filia ul. Sucharskiego 38) w Krakowie.

opracowanie

Lidia Salawa

 


Archiwa