• -

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „0” I KLASY PIERWSZEJ

Category : Bez kategorii

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „0”

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „0”

ODDZIAŁ KLASY PIERWSZEJ

ODDZIAŁ KLASY PIERWSZEJ


 • -

UWAGA ZAPISY DO „ O ” !!!

Category : Bez kategorii

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU ZEROWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE

Rekrutacja w formie elektronicznej do oddziału zerowego w Szkole Podstawowej Nr 124 zostanie uruchomiona 1 marca 2014r. i potrwa do 31 marca 2014r.

Aby zapisać dziecko, należy wejść na stronę internetową Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl kliknąć na baner: „Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych”. W panelu publicznym modułu „Formico” można wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału zerowego, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Weigla 2.

Innym sposobem zapisania dziecka do oddziału zerowego jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu. Druk można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca br. Administracja szkoły podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie. Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole / przedszkolu pierwszego wyboru. Nie złożenie w terminie do 31 marca 2014r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły/przedszkola,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne/przedszkolne,
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,
 4. powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego /przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Zapisu lub podania informacji do jakiej innej szkoły niż do naszej obwodowej placówki będzie uczęszczać Państwa dziecko należy dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie (12) 658-34-19.

Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja


 • -

UWAGA ZAPISY DO KL. I !!!

Category : Bez kategorii

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE

Rekrutacja w formie elektronicznej do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 124 zostanie uruchomiona 1 marca 2014r. i potrwa do 31 marca 2014r.

Aby zapisać dziecko, należy wejść na stronę internetową Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl kliknąć na baner: „Ewidencja zapisów do szkół podstawowych”. W panelu publicznym modułu „Elemento” można wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Weigla 2.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu. Druk można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca br. Administracja szkoły podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie. Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole pierwszego wyboru.

Nie złożenie w terminie do 31 marca 2014r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły/przedszkola,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne/przedszkolne,
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,
 4. powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego /przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Zapisu lub podania informacji do jakiej innej szkoły niż do naszej obwodowej placówki będzie uczęszczać Państwa dziecko należy dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie (12) 658-34-19.

Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja


 • -

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Category : Aktualności

22 stycznia pierwszaki z klas IA i IB przygotowały przedstawienie dla Babć i Dziadków. Wieczorem zapłonęły światła w Dworze Czeczów. Przybyli wspaniali goście i zaczęła się część artystyczna.

Dzieci śpiewały piosenki i pięknie recytowały wiersze. Dziadkowie byli bardzo wzruszeni, a po każdej piosence i wierszyku nagradzali małych artystów brawami. To było dla nich wielką nagrodą. Trema zniknęła, a każda piosenka była piękniejsza i głośniejsza. Chyba słyszał to cały Bieżanów.

Na zakończenie wnuki wręczyły swoim Dziadkom laurki i portrety i zaprosiły ich na słodki poczęstunek.

Pierwszaki dziękują też Babci , która wszystkich częstowała cukierkami i dziękowała dzieciom w imieniu Babć i Dziadków.

Jeszcze raz niech żyją nam Babcie i Dziadziusiowie.

Katarzyna Kerep

Marta Biernat


 • -

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA – 23.01.2014 R.

Category : Aktualności

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się  miłością, ciepłem, troskliwością i wszystkim, co dobre. Nikt inny nie ma tyle cierpliwości,  zrozumienia i zwykłej ludzkiej życzliwości dla dużych i małych problemów dzieci. Aby wyrazić swoją wdzięczność za każde ciepłe słowo i miły gest uczniowie z oddziału zerowego zaprosili Babcie i Dziadków do naszej szkoły. Dzieci zaśpiewały piosenki, wyrecytowały wiele pięknych wierszy o miłości, o wdzięczności  do Babci i Dziadka za to, że zawsze mają dla nich czas. Zeróweczka zaprezentowała również swoje umiejętności taneczne. Dziadkowie i Babcie  mogli podziwiać swoje wnuczęta podczas wykonywania „Poloneza” „Kazachoka” oraz „Wacla angielskiego”. Występ udał się znakomicie, wszyscy byli bardzo wzruszeni Dzieci cieszyły się, że mogą w tak odświętny sposób wyrazić swoją miłość i szacunek dla Babci i Dziadka. Na zakończenie wnuczęta zaśpiewały gromkie „sto lat”, wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty, po czym wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

                                                  Opracowała: Magdalena Zadwórna


Archiwa