Historia Szkoły – kalendarium

XIV w. – początek istnienia szkoły – to prawdopodobnie utworzenie w XIV w. szkółki parafialnej

1618 r. -z tego roku pochodzą najstarsze zachowane protokoły wizytacyjne w których znajdują się informacje o szkole w Bieżanowie, mieszczącej się w pomieszczeniu przy domu organisty

1876 r. – w Bieżanowie zostaje utworzona jednoklasowa szkoła ludowa

1880 r. – na parceli ofiarowanej przez rodzinę Czeczów powstaje budynek z dwiema izbami szkolnymi i mieszkaniem dla nauczyciela ( obecnie KS „Bieżanowianka”)

 1880 – 1933 pierwszy budynek szkoły – fotografia z początku XX w.

1897/1898 – szkoła rozpoczyna działalność jako czteroklasowa

1914/1915 -roczna przerwa w działalności szkoły z powodu wybuch I wojny światowej. Budynek szkoły pełni funkcję szpitala dla rannych żołnierzy

1918 – odzyskanie Niepodległości – zmiany organizacyjne i programowe w szkolnictwie

1921/1922 – utworzenie pięcioklasowej szkoły powszechnej

1926/1927 – szkoła działa w systemie 7- klasowym

1933 r. – oddanie do użytku nowego budynku szkolnego „… przy drodze z Bieżanowa na Gaj”( obecnie ul. Sucharskiego)

 1933 – 2006 szkoła przy ulicy Sucharskiego

1939r. – działalność szkoły zostaje zakłócona z powodu II wojny światowej

1939-1945 – zarządzenia niemieckich władz okupacyjnych dezorganizują pracę szkoły; w budynkach szkolnych kwateruje wojsko. Kontynuacja nauki dzięki ofiarnej postawie nauczycieli i uczniów

1945r. – od 1 lutego w trudnych warunkach materialnych zostaje wznowiona działalność szkoły

1956r. – zostaje podjęta decyzja o budowie nowej szkoły i przebudowie na ten cel tzw. „resztówki dworskiej” posiadłości Czeczów

1958r. – do użytku Bieżanowian zostaje oddany dwupiętrowy budynek szkoły (obecnie przy ulicy Weigla)

 1958 – 2006 szkoła przy ulicy Weigla

1961r. – uczniowie mogą korzystać z nowo wybudowanej sali gimnastycznej

1961/1962 – w Bieżanowie rozpoczęły działalność dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 (obecnie przy ulicy Sucharskiego), Szkoła Podstawowa nr 2 (obecnie przy ulicy Weigla)

1969r. – nadanie SP nr 2 w Bieżanowie imienia M. Skłodowskiej-Curie, która funkcjonuje do dziś

2000r. – po reformie systemu oświaty szkoła działa jako 6-letnia szkoła podstawowa.

2017r. – po kolejnej reformie systemu oświaty, szkoła działa jako 8-letnia szkoła podstawowa.

 

SZKOŁA W PIGUŁCE W 2017/2018

SP nr 124 zajmuje dwa budynki:

przy ulicy F. Weigla 2 dla klas 4 – 7,

oraz ul. H. Sucharskiego 38, dla klas 0-3.

Obecnie uczy się w niej 420 uczniów w 19 oddziałach.

Zatrudnia 42 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Wyposażona jest w nowoczesne pracownie komputerowe z szybkim łączem internetowym, klasopracownie z nowoczesnymi projektorami i tablicami multimedialnymi, oraz bogaty księgozbiór (ponad 12500 woluminów).

Prowadzi naukę języka angielskiego i niemieckiego. Oferuje inne zajęcia pozalekcyjne prowadzone w  kołach przedmiotowych i artystycznych.

Zapewnia opiekę pedagoga, reedukatora i pielęgniarki.

Wokół obu budynków znajdują się rozległe tereny zielone o charakterze dydaktycznym i rekreacyjnym (łącznie ok. 1,6 ha powierzchni).

Szkoła posiada certyfikat

SZKOŁA WYRÓŻNIONA ZA WYCHOWANIE”

przyznany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty we wrześniu 2006r.

MISJA:

W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces.


Archiwa