Deklaracja dostępności

Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie Marii Skłodowskiej – Curie

 

WSTĘP DEKLARACJI

Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sp124.pl

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2009 r.

Data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej;

– możliwość rozróżnienia – ułatwienie percepcji treści,

– dostępność z klawiatury,

– podwyższony kontrast,

– wystarczająca ilość czasu,

– sposoby wprowadzania danych,

– pomoc przy wprowadzaniu informacji,

– kompatybilność,

– zamieszczone na stronie publikacje w formie filmów nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu,

– część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

– strona nie posiada informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-22.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W Szkole Podstawowej nr 124 w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został administrator strony internetowej, e-mail: sp124@interia.pl, telefon: 12 3971055 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie:

  • ul. Weigla 2,
  • ul. Sucharskiego 38 /filia/

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej www.sp124.pl, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=115533).

 

 


PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ŚWIADOMI RODZICE

ŚWIADOMI RODZICE

NIEZABEZPIECZONA KAMERA

NIEZABEZPIECZONA KAMERA

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

SMARTFON

SMARTFON

WYCIEK DANYCH

WYCIEK DANYCH

 

 


Archiwa