Koła zainteresowań oraz zajęcia wspierająco – rozwijające

w Szkole Podstawowej Nr 124

Rok Szkolny 2018/2019 w kl. I-VIII

 

Klasy I-III
L.p. Nazwa koła Prowadzący Termin zajęć
1 Koło plastyczne Ewa Miłaszewska Zajęcia koła plastycznego, wymiennie z zajęciami wyrównawczymi w klasie 2 b – środa godz. 10.45-11.30.
2 Koło plastyczne Agnieszka Dziadecka Wtorek godz.

13:00 – 14:00

3 Warsztaty szopkarskie Marta Biernat Zajęcia dla uczniów klasy 3a – warsztaty szopkarskie – przygotowanie szopki krakowskiej na konkurs organizowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Spotkania w poniedziałki od godz.12.00 do 13.00 i wtorki od godz. 12.00 do 13.00.
4 Uczymy dzieci programować/

Klimatyczna klasa

Edyta Kamińska Zajęcia dla klasy Id

Dwa programy, realizowane na zmianę raz w tygodniu) środa godz. 12:55-13.40.

5 Zajęcia wspierające z uczniem z dysfunkcjami Katarzyna Kerep Środa godz. 12.35-13.20.
6 Zajęcia rozwijające Renata Tylek-Bebej Piątek od godz.11.50-12.35
7 Zajęcia wspierające Jadwiga Puto Zajęcia dla kl. I b wtorek w godz. 8.00 – 8.45
8 Zajęcia rozwijające i wspomagające Katarzyna Ptak Zajęcia wspomagające – czwartek godz. 8.00-8.45

zajęcia rozwijające poniedziałek godz. 8.00-8.45

9 Koło szachowe Piotr Korput Poniedziałek godz.13.50-14.35
Klasy IV-VIII
L.p. Nazwa koła Prowadzący Termin zajęć
1 Koło chemiczne Anna Motyka Środa

godz.14.40 – 15.25

W I semestrze zajęcia prowadzone dla klas ósmych, a w II semestrze dla klas siódmych.

2 Koło fizyczne Magdalena Piotrowska Poniedziałek

godz.14.40 – 15.25

3 Koło geograficzne Karolina Kantor Środa

godz.14.40 – 15.25

4 Koło historyczne Lidia Salawa Czwartek

godz.14.40 – 15.25

Zajęcia obejmują : przygotowanie do konkursów; wyjścia tematyczne itp.

Z uwagi na dużą różnorodność zajęć termin koła należy każdorazowo potwierdzić u nauczyciela prowadzącego.

5 Koło historyczne Sebastian Zadęcki Co drugi wtorek godz. 15.30 – 16.15
6 Koło przyrodnicze Monika Kasprzyk Do listopada koło przygotowujące uczniów do Konkursu kuratoryjnego (termin ustalony indywidualnie z uczniami biorącymi udział w konkursie).

Od listopada zajęcia rozwijająco – wspierające: Wtorek godz.14.40 – 15.25

7 Koło sportowe – piłka siatkowa Anna Kaim-Gralec Wtorek godz. 16:20-17.25
8 Koło szachowe Piotr Korput Czwartek

godz.14.40 – 15.25

9 Koło matematyczne Danuta Osuch Termin do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia (według zgłoszonych potrzeb uczniów).
10 Koło matematyczne Anna Kuświk W październiku w piątki

godz. 13.50 – 14.35

Od listopada poniedziałki

godz. 13.50 – 14.35

11 Koło plastyczne Agnieszka Dziadecka Środa 15:40 – 18:10 – w powyższym przedziale czasowym można przyjść tylko na 45 min.
12 Koło zajęć komputerowych Janusz Wójcik Piątek 14.35 – 15.22
13 Zajęcia rozwijające.

Przygotowanie do konkursów.

Mariola Michalska Środa – (indywidualny program nauczania

Czwartek – przygotowanie uczniów do konkursu polonistycznego.

 

OFERTA DK DWÓR CZECZÓW


Archiwa