OFERTA EDUKACYJNA

 

NASZA SZKOŁA-SP 124  im. Marii Skłodowskiej- Curie w Krakowie

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła  liczy 27 oddziałów, w których uczy się 619 uczniów. 

Nasza Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Uczniowie klas I–III uczą się w budynku przy ul. H. Sucharskiego 38 (filia), natomiast uczniowie klas IV–VIII uczęszczają do budynku przy ul. F. Weigla 2. Lekcje odbywają się w godzinach: 8.00–16.15.

Godziny pracy:

Sekretariat Szkoły: pn.–pt. 7.00–15.00;

Dyrektor Szkoły- przyjmowanie stron: wt.12.00- 14.00, czw. 12.00-14.00

Wicedyrektor- przyjmowanie stron: pn.-pt. 10.00-13.00 

Pedagog szkolny: pn./śr.9.00–14.00, wt.-10.00-14.00, czw.- 9.00–13.00, pt. 10.00–13.00;

Pielęgniarka szkolna: pon. 7.45-14.40, wt. 8.00–15.00, śr. 8.00–14.45, czw. 7.45–14.45;

Biblioteka szkolna: ul. Weigla: pon. 14.25-15.20; wt. 9.00-14.30; śr. 9.00-15.20; 9.00–15.20; pt. 9.00-14.30;   ul. Sucharskiego: pon. 9.00-14.10; pt. 8.40-14.40

Świetlica szkolna: pn.– pt. 6.30–17.00  ul. Sucharskiego;

 

Sale lekcyjne:

W budynku przy ul. Weigla znajduje się 10 sal lekcyjnych, w tym pracownie: komputerowa, biologiczno-geograficzna, fizyczno-chemiczna, historyczna, językowe, matematyczne,  plastyczno- muzyczna oraz sala gimnastyczna. W budynku przy ul. Sucharskiego znajduje się 5 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, świetlica oraz sala gimnastyczna.

W obu budynkach mieści się biblioteka szkolna z bogatym, na bieżąco uzupełnianym księgozbiorem.

Baza sportowa:

Szkoła ma dwie sale gimnastyczne (po jednej w każdym budynku) oraz nowoczesne boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę (ul. Weigla). Sąsiedztwo Klubu Sportowego Bieżanowianka umożliwia korzystanie z obiektów klubu na lekcjach wychowania fizycznego oraz przy organizowaniu imprez sportowych.

Placówka posiada duże tereny zielone, boiska do gier i zabaw na świeżym powietrzu, plac zabaw z altaną i ogródkiem jordanowskim (ul. Sucharskiego), plac zabaw w sąsiedztwie (ul. Weigla), co sprawia, że uczniowie mogą sezonowo spędzać przerwy na szkolnych podwórkach.

Rozbudowa szkoły. W grudniu 2020r. zostały pomyślnie zakończone prace nad przygotowaniem dokumentacji rozbudowy szkoły. Zaplanowano wybudowanie przy ul. Sucharskiego nowoczesnego budynku  szkolnego  z przestronnymi klasami, świetlicą, stołówką-jadalnią, dużą szatnią i  salą gimnastyczną z trybuną dla widowni. Również teren wokół szkoły zostanie przebudowany- będzie nowe  boisko i  bezpieczny parking.

Niestety ciągle czekamy na przyznanie środków finansowych, które umożliwią rozpoczęcie prac budowlanych.

Stołówka:

Szkoła korzysta z firmy kateringowej wybranej przez Radę Rodziców – obecnie „Smaczek”.

Kadra pedagogiczna:

Szkoła posiada bardzo dobrą, ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną. Nauczyciele dyplomowani i mianowani stanowią większość kadry. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciele są nagradzani nagrodami: Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty. Mamy w naszym gronie nauczycieli uhonorowanych tytułem Krakowski Nauczyciel z Pasją oraz odznaczeniem Honoris Gratia nadanym przez Prezydenta Miasta Krakowa. A także nauczycieli- egzaminatorów OKE.

Nauczyciele zdobywają dodatkowe kwalifikacje m.in. w zakresie logopedii; neurologopedii; oligofrenopedagogiki; terapii w mówieniu, czytaniu, pisaniu; edukacji dla bezpieczeństwa; terapii pedagogicznej; gimnastyki korekcyjnej, inne.

 

Zajęcia pozalekcyjne:

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach kreatywnych oraz konkursach. Każdy może spróbować swoich sił i osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.  Bogata oferta konkursów i zawodów sportowych pozwala uczniom wybrać i sprawdzić się w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki, sportu.

Zajęcia kreatywne dla uczniów klas 1-3: plastyczne, teatralne, muzyczne, matematyczne, szachowe; przygotowujące do konkursów wiedzowych.

Zajęcia kreatywne dla klas 4-6: języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczne, informatyczne, humanistyczne, przyrodnicze, geograficzne, plastyczne, szachowe, sportowe; zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 7-8: Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolny Klub Turystyczny, koło fizyczne, koło chemiczne.

Nauczyciele realizują zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych oraz programów indywidualnych dla uzdolnionej młodzieży.

Języki obce:

język angielski – uczniowie klas I–III 2 godziny tygodniowo

język angielski – uczniowie klas IV–VII 3 godziny tygodniowo

język niemiecki – uczniowie klas VII 2 godziny tygodniowo

koło języka niemieckiego – uczniowie klas V-VI 1 godzina tygodniowo

Certyfikaty

Szkoła z pasją – I miejsce w województwie małopolskim w kategorii szkół podstawowych

Szkoła wyróżniona za Wychowanie.

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Uczniom, którzy mają trudności w nauce, zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele na bieżąco współpracują z pedagogiem szkolnym, zalecają badania w poradniach specjalistycznych. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, ścieżki edukacyjne, zajęcia wspierające, rozwijające, z obcokrajowcami, rewalidacja, reedukacja, logopedia. Ponadto na terenie szkoły w terminach zebrań rodzice mogą skorzystać z pomocy psychologa – specjalisty z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Działalność charytatywna:

W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu. Nasi uczniowie uczą się wrażliwości na potrzeby innych i uczestniczą w różnych w akcjach, m.in.: Szlachetna Paczka, Góra grosza, Gwiazdka dla zwierzaków, Dar Serca, Kalendarzyki, Wyspy Szczęśliwe, pomoc hospicjum Pola Nadziei, WOŚP, Kredkobranie, Słodkie mikołajki, Pomoc Bohaterom, Kartka z dobrym słowem dla Chorego, Pączek dla Afryki, inne.

Pomoc dla Ukrainy – w 2022r. uczniowie , rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły czynnie pomagali uchodźcom z Ukrainy niejednokrotnie goszcząc całe rodziny w swoich domach. Ta pomoc trwa do dzisiaj.

Programy, projekty, warsztaty, akcje profilaktyczne:

W szkole realizowane są cyklicznie (w każdym roku szkolnym) różne programy, projekty kształtujące postawy tolerancji, akceptacji, prozdrowotne, proekologiczne, m.in.: Trzymaj formę, Zdrowie na talerzu, Śniadanie daje moc, Nie pal przy mnie proszę, Owoce i warzywa w szkole, Tydzień zdrowia, Ratujemy i uczymy ratować, Klimatyczna klasa, Dzień Ziemi, Klub bezpiecznego Puchatka, Bezpiecznie z prądem, Szkoła bez przemocy, Sprzątanie świata, Kino za baterie, Makulatura i elektrośmieci, Zima/Lato w szkole, Kids&Sport, Pierwsze kroki na śniegu, Jazda na łyżwach, Aktywna tablica TIK, Uczymy dzieci programować, Cała Polska czyta dzieciom, Piękna nasza Polska cała, warsztaty Akademii Nauk- Fizyka dla Smyka, warsztaty teatralne w CKP Dwór Czeczów; inne

Uczestniczyliśmy w projektach unijnych: Praca z uczniem zdolnym – Diament; Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy (klasy II); Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III.

Sukcesy w konkursach, zawodach sportowych:

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i zawodach sportowych, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny (rokrocznie wynik bardzo dobry); Małopolski Matematyczny Konkurs Kuratora Oświaty (finalista); Krakowska Matematyka (laureat); Małopolski Konkurs Kuratora Oświaty z Języka Angielskiego (finaliści); Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (Bezpieczny Kraków – I miejsce); Ogólnopolski Konkurs Alfik Humanistyczny (wynik bardzo dobry); Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna (I miejsce); Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus (I miejsce, rokrocznie wynik bardzo dobry);  Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy-Świetlik (wynik wysoki);

Talenty Dzielnicy XII (I miejsce); oraz zdobywają nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach plastycznych, m.in.: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kocham Polskę (I/III miejsce); Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Torowisko to nie boisko (I miejsce); Konkurs plastyczno-literacki-Polska Moja Ojczyzna (I miejsce); konkurs plastyczny-kartka urodzinowa dla Rzeczpospolitej (I miejsce) sukcesy sportowe, m.in.: Turniej piłkarski (Bezpieczny Kraków – I miejsce); Krakowskie sztafetowe biegi przełajowe (II miejsce); Halowa piłka nożna (II miejsce); w łącznej klasyfikacji szkół podstawowych tytuł Wicemistrzów Krakowa (2016); Mistrzostwo Krakowa w pływaniu; Mistrzostwo Krakowa LA (bieg na 100m);  Indywidualne Biegi Przełajowe (III miejsce).

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2018/2019:

Mistrzostwo Małopolski w biegu na 100m; tytuł wicemistrza Małopolski w skoku w dal; IVm w turnieju piłki nożnej organizowanym przez Straż Miejską; Im w dzielnicowym turnieju piłkarskim o Puchar Niepodległości; IVm drużynowo w Krakowie w narciarstwie alpejskim; Im w Małopolskiej lidze zapaśniczej dzieci i młodzieży; Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny (rokrocznie wynik bardzo dobry); Ogólnopolski Konkurs Mat Matematyczny (wynik bardzo dobry); Małopolski Konkurs Kuratora Oświaty z Języka Angielskiego (laureat, finalista); Ogólnopolski Konkurs Alfik Humanistyczny (wynik bardzo dobry); Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus  ( rokrocznie wynik bardzo dobry); Małopolski Konkurs Geograficzny (finalista); 1.nagroda w konkursie Krakowska Akademia Samorządności; IVm w konkursie o Samorządzie Krakowskim; wyróżnienia w Konkursie Nauk Przyrodniczych-Świetlik; wyróżnienia w konkursach plastycznych: Życie w średniowiecznym Krakowie oraz Mieszkam w Beskidach; wyróżnienie w konkursie- Orzeł informatyczny; Laureat w małopolskim konkursie historycznym- Tradycje niepodległościowe w mojej szkole 1918r. Inne.                              

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2019/2020:  klasy IV-VIII

Małopolski Konkurs Geograficzny – finalista; Kuratoryjny Konkurs Języka Niemieckiego – finalista; Małopolski Konkurs Matematyczny- finalista; Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny Fraszka- wynik bardzo dobry oraz wyróżnienia; Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny  Alfik humanistyczny – wynik bardzo dobry oraz wyróżnienia; Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna- 10 m. w kraju oraz wyróżnienia; Ogólnopolski Konkurs  Alfik matematyczny – wynik bardzo dobry; Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur Matematyczny – wyróżnienia; Konkurs Poezji Obcojęzycznej w XX LO – finał;  Międzyszkolny Konkurs Biegniemy z matematyką w świat przyrody – II miejsce

Klasy I-III: Ogólnopolski konkurs plastyczny Boże Narodzenie-tradycja i współczesność- nagroda główna      Ogólnopolski konkurs polonistyczny Alfik – wynik bardzo dobry; Ogólnopolski konkurs  Alfik matematyczny– II m. ; Ogólnopolski konkurs Leon -edukacja matematyczna- Im.; Wojewódzki konkurs Kartka Bożonarodzeniowa dla Żołnierzy Wojsk Specjalnych – I m. ; Wojewódzki konkurs Kartka świąteczna z elementem spadochronu– Im.; Archidiecezjalne Muzeum w Krakowie konkurs Pocztówka do nieba –Im.                                                                                     sukcesy sportowe: zawody wojewódzkie- IVm. bieg na 1000m chł;                                                 indywidualna liga LA Krakowskiej Olimpiady Młodzieży-Im. bieg na 1000m chł;  IIm. bieg na 600m dz.; IIIm. bieg na 300m chł.; IIIm. bieg sztafetowy 4x100m chł.                                                                                                                     Turniej piłki nożnej (Straż Miejska)- Im.; Turniej piłki nożnej  kl. I-III (Straż Miejska)- Vm.                                                                                                                     Turniej siatkówki (Straż Miejska) – IIm.    

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2020/2021 (pandemia):

Krakowska Olimpiada Młodzieży-Im. w biegu na 1000m (awans do zawodów wojewódzkich, które z powodu pandemii nie odbyły się); klasy1-3: Otwarte Mistrzostwa Krakowa w wielobojach lekkoatletycznych  I-IIm. w dwuboju; IIIm. w biegu 60m; oraz IIIm. w biegu 600m; Grand Prix Krakowa w biegach przełajowych: II-Vm. w biegu 500m; Otwarte Mistrzostwa Tarnowa- IIIm.w biegu 500m; ogólnopolski konkurs Orzeł informatyczny: IV-VIIIm. w kraju; międzynarodowy konkurs Kangur matematyczny -wyniki dobry i bardzo dobry; Małopolski konkurs recytatorski Spóźniony słowik- IIIm.; ogólnopolski Festiwal Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego- wyróżnienie; ogólnopolski konkurs matematyczny Alfik -Im.; ogólnopolski konkurs polonistyczny Zuch- laureat; konkurs plastyczny Moja pocztówka z Polski: I-IIIm.; udział uczniów w etapie rejonowym małopolskich konkursów z biologii, chemii, geografii, j. angielskiego.

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2021/2022

klasy 4-8: Konkurs „Drzewo recenzji 2021 – Warto czy nie warto przeczytać” – nagroda główna w kat. kl. 4-6 Ogólnopolski Konkurs Alfik humanistyczny 2021– wynik bardzo dobry; Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna– dyplom laureata (7m oraz 10m w kraju);  Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus  –  wynik bardzo dobry; tytuł laureata w Konkursie Kuratoryjnym z Biologii;wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur Matematyczny 2022;wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Geologicznym- Energia drzemiąca w skałach; Ogólnopolski konkurs Orzeł informatyczny 2022– laureat (14m. w kraju); Małopolski konkurs Scrabble po niemiecku-6m.      
Zawody sportowe- zespołowo:
Turniej piłki ręcznej zorganizowany przez Straż Miejską  m.Krakowa – II m.; Małopolski turniej Mata w każdej szkole organizator SP124 i KS Bieżanowianka- Im. z awansem do finałów ogólnopolskich- zajęte 9 miejsce  indywidualnie: uczeń klasy 6 kierowcą kartingowym. 2 miejsce w PICK Mistrzostwach Polski w kategorii BABY, czy 5 miejsce w finałach kontynentalnych SWS 2022 w Hiszpanii.; uczennica klasy 4 VIII Ogólnopolski Festiwal Dance Passion w dwóch formacjach Wena Kids 1 m w kat. Street Dance 9-11 lat oraz Wena Snax, Grand Prix w kat. 9-11 lat; uczeń klasy 4 złoty medal w Otwartym Pucharze Małopolski w lekkiej atletyce- organizator  Małopolski Związek Lekkiej Atletyki ( kat.U12 w  biegu na 600m -5 wynik w Polsce w całej kat U12); sztafeta 4x200m mix – 6 m. na 15 sztafet z Małopolski w kat U14. Uczeń został powołany przez MZLA do reprezentacji województwa małopolskiego na ogólnopolskie zawody – Sieradz 2022 na dystansie 600 m;udział w Otwartych Mistrzostwach Tarnowa – Sokołów Cup 1m. w skoku w dal ze strefy uzyskując 2 wynik na listach małopolskich w kat. U12 (4,15m).Wygrał bieg na  300m.

klasy 1-3 Ogólnopolski konkurs przedmiotowy Leon matematyka (jesień) 5m.; Ogólnopolski konkurs przedmiotowy Leon matematyka (wiosna) 4m.; Ogólnopolski konkurs  Orzeł  informatyczny-10m.; Ogólnopolski konkurs matematyczny Zuch -1m.; międzynarodowy konkurs Kangur matematyczny-wyróżnienie; WCEO Szacunek dla munduru wczoraj i dziś -laureat.

Wyniki egzaminów klas ósmych OKE –  skala staninowa (wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację)

2019r.

język polski- 6. stanin (wynik wyżej średni)

matematyka- 7. stanin (wynik wysoki)

język angielski- 7. stanin (wynik wysoki)

2020r.

język polski- 8. stanin (wynik bardzo wysoki)

matematyka- 7. stanin (wynik wysoki)

język angielski- 7. stanin (wynik wysoki)

język niemiecki- 9. stanin (wynik najwyższy)

2021r.

język polski- 8. stanin (wynik bardzo wysoki)

matematyka- 7. stanin (wynik wysoki)

język angielski- 8. stanin (wynik bardzo wysoki)

Udział w życiu środowiska lokalnego :

Uczestniczymy w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości (poczet sztandarowy, występy uczniów klas I-III, okolicznościowe kotyliony przygotowane przez uczniów) organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa.

 Coroczna impreza organizowana przez SRK oraz KDK Eden Dni Bieżanowa odbywa się na terenie szkolnym.

Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Szkoła wraz z KS Bieżanowianka oraz OSP zorganizowała imprezę środowiskową  Bieg Niepodległości, a dla uczniów szkół Dzielnicy XII (honorowy patronat RDz.XII) Turniej piłkarski o Puchar Niepodległości.

 

Współpraca z Centrum Kultury Podgórze – Dwór Czeczów:

W sąsiedztwie Szkoły znajduje się dom kultury–Dwór Czeczów. Nasi uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach i konkursach organizowanych wspólnie z CKP Dwór Czeczów, takich jak: warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, spotkania z pisarzami książek dla dzieci; ponadto zespół uczniów zrealizował film w technice animacji poklatkowej – Wakacje Smoka Bonawentury (współpraca międzyszkolna). W tym roku szkolnym współpraca przyjęła formę  cyklu zajęć dWór kultury – w klasach 4-8 zajęcia (płatne) o różnej tematyce  zaplanowano dwa razy w roku.

Wymiana polsko-ukraińska: uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowym projekcie Bieżanowsko-grodzieński pamiętnik, którego pomysłodawcą, organizatorem i realizatorem był CKP Dwór Czeczów.

W dniach od 26 września do 7 października 2017 r. gościliśmy w domach uczniów młodzież z Gródka w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Przyjechała do nas grupa 20 dzieci z trojgiem opiekunów. Przez 10 dni nasi uczniowie wspólnie z gośćmi z Ukrainy realizowali różne zadania o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

 

Informacje dodatkowe:

Sale lekcyjne wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne: komputery, rzutniki (100% sal), tablice interaktywne (80% sal) -doposażane w miarę możliwości. W ramach programu Laboratoria przyszłości zakupione zostały pomoce dydaktyczne m.in. drukarka 3D (możliwość wydruku własnych stworzonych przez uczniów projektów, narzędzi dydaktycznych i pomocy naukowych), zestaw do nauki podstaw programowania elektroniki, mechatroniki i elementów robotyki do wykorzystania na zajęciach  techniki, informatyki, fizyki oraz na innych przedmiotach. Klasy I–III dysponują kącikami tematycznymi, zabawkami i odpowiednimi pomocami dydaktycznymi. Świetlica szkolna oferuje m.in. różne gry planszowe, klocki, zabawki, materiały plastyczne. Każda sala posiada oczyszczacz powietrza, co jest szczególnie ważne ze względu na  krakowski smog. Baza dydaktyczno-rekreacyjna jest sukcesywnie aktualizowana i uzupełniana. Dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo uczniów.

Staramy się o pozyskiwanie funduszy na rozwój infrastruktury szkoły oraz funduszy na edukację – aplikujemy o środki z Unii Europejskiej, programów ogólnopolskich oraz inicjatyw lokalnych.

Staramy się pozyskiwać stypendia dla uzdolnionych uczniów naszej szkoły w ramach programu Mecenas dziecięcych talentów.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się szkolne wycieczki, zielone szkoły; wyjścia do kina, teatru, muzeum, opery, imprezy sportowe.

W szkole działa  Szkolny Klub Turystyczny „Daleko jeszcze?”. Klub został stworzony dla uczniów klas siódmych i ósmych zainteresowanych turystyką oraz turystyką górską. Organizowane są wyjazdy, głównie weekendowe (wyjazd na Luboń Wielki; w Beskid Makowski – schronisko „Kudłacze; do Doliny Będkowskiej, w Beskid Sądecki i Pieniny) oraz wycieczki w ramach kółka przyrodniczego klas czwartych „Jestem częścią przyrody” – innowacja pedagogiczna – realizacja programu na wycieczkach i wyjściach terenowych.

Nasi uczniowie uczestniczą w spotkaniach w Krakowskiej Akademii Samorządności w Urzędzie Miasta Krakowa.  Aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu.

 

Współpraca z Radą Rodziców

W naszej szkole funkcjonuje e-dziennik. Rodzice mogą na bieżąco obserwować postępy w nauce i zachowaniu swoich dzieci.

Rodzice wspierają Szkołę w realizacji zadań. Finansują nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, konkursach,  sportowe oraz działalność społeczną, które wręczane są przez RR na szkolnym apelu. Rodzice angażują się w organizację imprez klasowych i szkolnych. Rada Rodziców założyła fundację dla szkoły, dzięki której można wpłacać 1% podatku  na rzecz szkoły. Pieniądze przeznaczane są na akcje w ramach  Budżetu uczniowskiego dla całej  społeczności szkolnej (np. zakup sprzętu sportowego do zabaw na szkolnym podwórku  w czasie przerw).

 

Dojazd do szkoły.

 Uczniowie naszej szkoły mieszkający na os. Złocień mogą korzystać  z dojazdu do szkoły autobusem szkolnym lub autobusami KKM linii 125; 163 (przystanek Bieżanów-Pomnik i dalej pieszo). Uczniowie korzystający z autobusu linii 153 lub aglomeracyjnej linii 284 mogą wysiadać na  przystanku tuż przy bramie szkoły (ul. Weigla).

Historia Szkoły:

W  roku szkolnym 2016/2017 obchodziliśmy 140-lecie istnienia Szkoły. Szkoła w Bieżanowie jest jedną z najstarszych szkół w Dzielnicy XII. Początki szkolnictwa bieżanowskiego sięgają prawdopodobnie XIV w. Pierwsze najstarsze zachowane protokoły wizytacyjne informujące o szkole w Bieżanowie pochodzą z XVII w. W 1876 r. na parceli ofiarowanej przez rodzinę Czeczów została utworzona jednoklasowa szkoła ludowa. W czasie I wojny światowej budynek Szkoły pełnił funkcję szpitala. W 1933 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny przy drodze z Bieżanowa na Gaj (obecnie ul. Sucharskiego). Wybuch II wojny światowej zakłócił działalność Szkoły. W 1958 r. do użytku został oddany budynek nowej szkoły. W Bieżanowie w latach 1962–1974 funkcjonowały dwie szkoły: SP 1 (obecnie ul. Sucharskiego) oraz SP 2 (obecnie ul. Weigla) połączone w 1974 r. w jedną placówkę SP 124, która po reformie w 2000 r. funkcjonowała jako 6-letnia szkoła podstawowa, a od roku szkolnego 2017/2018 po kolejnej reformie oświaty działa jako 8-letnia szkoła podstawowa.

Zapraszamy do nas – nasza strona internetowa: www.sp124. pl

Szkoła Podstawowa nr 124 ul. F. Weigla 2 (filia ul. Sucharskiego 38) w Krakowie.

opracowanie

Lidia Salawa

 


Archiwa