SZKOLENIA REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH KAMPANII PT.: „DOBRZE, ŻE JESTEŚ”

– SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

SZKOLENIA REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH KAMPANII PT.: „DOBRZE, ŻE JESTEŚ”

– WEBINARY DLA RODZICÓW

 

 

 

Projekt „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, tj. punkt 4 (Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.) oraz punkt 5 (Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych).

 

 

 

 

 

 


Archiwa