• -

FOTOREPORTAŻ Z WARSZTATÓW TEATRALNYCH UCZNIÓW KLASY 1A

Category : Aktualności

mgr Marta Biernat

 


 • -

LEKCJA HISTORII W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W KRAKOWIE

Category : Aktualności

Poznajemy kulturę  naszego regionu…

28 lutego 2014r. uczniowie klasy 4b uczestniczyli w lekcji muzealnej: Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski. Zwiedzanie wystawy poprzedził pokaz multimedialny ukazujący ewolucję człowieka. Podczas zajęć uczniowie poznali warunki życia naszych przodków: sposoby zdobywania pożywienia, mieszkania, narzędzia, broń, ubrania, zajęcia ludzi w pradziejach.

Ponadto zobaczyli malarstwo jaskiniowe i oryginalny posąg pogańskiego bóstwa Światowida. Dodatkową atrakcją było układanie puzzli obrazujących życie praludzi.

Lidia Salawa


 • -

POKAZ NAUKOWY „FIZYKA DLA SMYKA – TAJEMNICE MAGNETYZMU”

Category : Aktualności

Akademia Nauki proponuje ciekawe zajęcia dla dzieci. W  styczniu 2014r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w pokazie naukowym w DK Dwór Czeczów. Zajęcia na temat magnetyzmu wprowadziły wszystkich uczestników w świat eksperymentów naukowych. Przeprowadzone doświadczenia pokazały siłę i niesamowite właściwości magnesu. Okazało się, że pod wpływem pola magnetycznego długopis zawisł w powietrzu, a przedmioty mogą się poruszać w nieskończoność. Uczniowie dowiedzieli  się, co to jest akcelerator magnetyczny, jakie przedmioty używane w życiu codziennym działają dzięki magnetyzmowi. Pokaz był nie tylko nauką, ale i świetną zabawą. Udział w ćwiczeniach i obserwacja ciekawych doświadczeń to dla uczniów pomoc w poznaniu i zrozumieniu tajemnic fizyki.

Lidia Salawa


 • -

W PRAWDZIWYM TEATRZE

Category : Aktualności

18 marca pojechaliśmy na przedstawienie pt. Królowa śniegu” do wspaniałego, wielkiego Teatru Ludowego. Autokar zawiózł nas pod same ogromne drzwi teatru. Weszliśmy do środka, oddaliśmy ubrania do szatni i równiutko parami maszerowaliśmy na widownię, gdzie kolejno każdy zajmował swoje miejsce , w pierwszych rzędach tuż pod ogromną sceną. Stąd mieliśmy aktorów na wyciągnięcie ręki. Rozpoczął się spektakl . Siedzieliśmy cichutko ciekawi, co się zaraz wydarzy ,a działo się wiele. Aktorzy tańczyli, śpiewali, jeździli w pięknej złotej karecie. Latały ptaki, tańczyły kwiaty, nawet pojawił się wielki renifer. Czasami tworzyły się niezwykłe, mroźne mgły, które nas dotykały. Przez ten czas wydawało nam się ,że znaleźliśmy się właśnie w tej pięknej, starej baśni. Mieliśmy wrażenie, że dotarliśmy naprawdę do Laponii ,aby uratować wraz z Gerdą małego Kaja.

Niektórzy troszkę się bali ,ale byliśmy z naszymi paniami, więc nic złego nie mogło nam się stać. To było niesamowite przeżycie. Wróciliśmy tego dnia szczęśliwi, zadowoleni i chętnie dzieliliśmy się wrażeniami z pobytu w zimowej baśni. Wam też życzymy takich wrażeń.

Uczniowie klasy Ia i Ib

Opracowała:

Katarzyna Kerep


 • -

„ŚWIĘTYM BYĆ – DROGA DO ŚWIĘTOŚCI JANA PAWŁA II”

Category : Konkursy

Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa

nadzieją, która ciągle kwitnie,

przyszłością, która bez przerwy się otwiera”

Jan Paweł II

Konkurs poświęcony życiu i naukom Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany był do uczniów klas I-III z terenu Małopolski. Konkurs plastyczny i literacki obejmował pontyfikat, pielgrzymki, nauki, które głosił Nasz Wielki Rodak oraz roli jaką odegrał w życiu naszego narodu. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Arcybiskup Metropolita Krakowski Ksiądz Stanisław Kardynał Dziwisz.

W czasie zajęć artystycznych uczniowie stworzyli prace plastyczne w technice malarstwo, wycinanka, wydzieranka, powstała też jedna praca na szkle. Dzieci „zabawiły” się również w poetów i powstały wiersze związane z postacią Papieża Jana Pawła II, trudność sprawiło przepisanie ich, bo pierwszoklasiści nie znają jeszcze wszystkich liter!

Uroczysty finał konkursu, wręczenie dyplomów i nagród miało miejsce 17. marca 2014r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego.

A oto uczniowie naszej szkoły nagrodzeni w tym konkursie:

 • III miejsce Filip Polowiec w kategorii plastycznej
 • wyróżnienie Julia Wadas w kategorii plastycznej
 • wyróżnienie Kacper Lewiński w kategorii plastycznej
 • wyróżnienie Julia Wadas w kategorii literackiej.

Wszyscy wymienieni to uczniowie klasy I a, którzy swoje prace wykonali pod opieką wychowawczyni Marty Biernat.

Laureatom gratulujemy sukcesów!!!

Zdjęcia: Magdalena Polowiec

Tekst: Marta Biernat


 • -

„TYDZIEŃ ZDROWIA”

Category : Bez kategorii

ZAPRASZAMY KLASY 0 – III DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „TYDZIEŃ ZDROWIA”W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE W DNIACH 24.03 – 28.03.2014 roku.

I. Cele projektu :

 • realizacja podstawy programowej
 • promocja idei zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i profilaktyki medycznej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i dorosłych

II. Rozmiar projektu :

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 124 w Krakowie .Planowany czas działania: 24.03 – 28.03.2014 roku w klasach O – III przy współpracy ze świetlicą szkolną i bibliotekarzem.

III. Sposoby realizacji celów :

– konkursy tematyczne: plastyczny i wiedzy ,

– zabawy ruchowe w sali gimnastycznej,

– kącik „Ruch to zdrowie ”w każdej klasie,

– projekcja filmów edukacyjnych o zdrowiu,

– zdrowy poczęstunek dla uczniów przygotowany przez Rodziców z danej klasy ,

– tworzenie „Mapy Zdrowia ” przez uczniów z danej klasy – samodzielna praca uczniów.

IV. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań :

1. Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia – tworzenie „Mapy Zdrowia ” – praca samodzielna uczniów w każdej klasie . Proponowany termin : 24.03.2014 r .( poniedziałek). Odpowiedzialni : wychowawcy klas.

2.Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej – tor przeszkód na wesoło . Termin : 25.03.2014 r. ( wtorek ) .Odpowiedzialni : pp. M. Biernat i K. Kerep i wychowawcy klas.

3.Projekcja filmów edukacyjnych o zdrowiu. Termin : 26.03.2014 r. (środa) Odpowiedzialni: p. A. Drozdowska i wychowawcy klas, miejsce projekcji : pracownia komputerowa, świetlica szkolna i sala nr 9.

4.Konkurs wiedzy pt:”Wiem co jem , bo dbam o zdrowie ” dla klas I – III na poziomie każdej klasy. Termin : 27.03.2014 r.(czwartek ).

Odpowiedzialni : J. Puto i wychowawcy klas.

5. Konkurs plastyczny pt :” Dorośli i dzieci o zdrowie dbają i aktywnie czas spędzają” dla dzieci z kl. O – III. Termin : 27.03 2014 r. ( czwartek ).

Odpowiedzialni : M. Zadwórna i wychowawcy klas.

6.Zdrowy poczęstunek przygotowany przez Rodziców i Dzieci z danej klasy, wspólne częstowanie się . Termin : 28.03.2014 r. ( piątek ) .

Odpowiedzialni : wychowawcy klas .

7.Zorganizowanie kącika w każdej klasie ”Ruch to zdrowie”-wyeksponowanie

książek i czasopism poświęconych uprawianiu sportu. Termin : 17.03- 21.03 2014 r.

Odpowiedzialni : wychowawcy klas i bibliotekarz szkolny.

8.Zakończenie projektu : ogłoszenie wyników konkursów : rozdanie dyplomów i nagród. Termin : kwiecień / maj 2014 r.

Odpowiedzialni : pp. E. Miłaszewska, B. Pacura , R. Tylek

Koordynator projektu : Jadwiga Puto


 • -

XVI PRZEGLĄD DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

Category : Aktualności

Organizatorem konkursu był Klub 6 Brygady Powietrznodesantowej i Kluby Wojskowe. W tym roku były dwa tematy konkursowe do wyboru:

 • temat I: „Żołnierze Piłsudskiego”
 • temat II: „Kobieta – żołnierz w dziejach Wojska Polskiego”

 Celem konkursu było:

➢    promowanie i prezentacja dorobku i ocena dziecięcej twórczości plastycznej

w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej garnizonie Kraków

➢    propagowanie tematyki wojskowej i patriotycznej w wychowaniu przez sztukę

➢    poznanie historii polski w trakcie przygotowań do realizacji prac

➢    kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży

➢    rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

Uroczysty finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej miało miejsce 5. marca 2014r.  w Galerii Klubu 6 Brygady Powietrznodesantowej. Na konkurs napłynęło 130 prac plastycznych. Jury postanowiło przyznać 10 równorzędnych nagród i 6 wyróżnień. Wśród laureatów znalazły się trzy uczennice naszej szkoły:

NAGRODA Natalia Wincencik z klasy 1 a, opiekun Marta Biernat

NAGRODA Weronika Grochal z klasy 3 a, opiekun Renata Tylek

WYRÓŻNIENIE Zofia Okarmus z klasy 1 a, opiekun Marta Biernat.

 Nagrodzonym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Tekst i zdjęcia:

Marta Biernat

wychowawca klasy 1 a


 • -

Z A P R A S Z A M Y

Category : Bez kategorii

Z A P R A S Z A M Y

na

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY RAZEM Z RODZICAMI

LUB OPIEKUNAMI!

Uczeń przygotowuje się do sprawdzianu szóstoklasisty przez cały czas edukacji w szkole podstawowej. Rodzice mogą pomagać dziecku swoją postawą – dając mu zaufanie i spokój. Dziecko trzeba wspierać i być tolerancyjnym. Mądrze zachęcać i motywować do samodzielnej pracy.

    17 marca 2014r. (poniedziałek), o godzinie 15:30– w budynku głównym szkoły (ul. Weigla 2) – uczniowie klas szóstych naszej szkoły przystąpią do czwartego już w tym roku, próbnego sprawdzianu. Jednak po raz pierwszy szóstoklasiści napiszą sprawdzian w obecności swoich Rodziców lub Opiekunów.

Główne cele takiej formy sprawdzianu to:

 • zapoznanie Uczniów i Rodziców z przebiegiem sprawdzianu, wymaganiami stawianymi uczniom oraz rodzajami zadań;
 • oswojenie stresu egzaminacyjnego;
 • umożliwienie rodzicom spojrzenia z bliska na problemy, jakie mają Ich dzieci z rozwiązywaniem zadań zawartych w sprawdzianie;
 • dostrzeżenie przez Rodziców, jak pomagać dziecku w domu, z czym radzi sobie lepiej lub gorzej.

Uczniowie będą rozwiązywać arkusze standardowe. Poprzez zadania zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym zostaną sprawdzone umiejętności z pięciu obszarów standardów wymagań:

 • czytanie,
 • pisanie,
 • rozumowanie,
 • korzystanie z informacji,
 • wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor, Wychowawcy klas szóstych oraz Nauczyciele

Wszystkim Szóstoklasistom – Dziewczętom i Chłopcom – życzymy wspaniałych wyników!
 • Zastępca Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego – mgr inż. Danuta Osuch
 • Dyrekcja

 • -

ZABAWA KARNAWAŁOWA KLAS 0 – III

Category : Aktualności

25 lutego klasy młodsze naszej szkoły uczestniczyły w balu karnawałowym, który odbył się w sali gimnastycznej, ozdobionej pięknymi i samodzielnie wykonanymi przez wszystkich uczniów postaciami z bajek.

Zabawę rozpoczęliśmy od wspólnego poloneza, a potem bawiliśmy się w rytmie narodowych tańców Europy i dyskotekowych. Atrakcją balu były konkursy, w których uczestnicy mogli wykazać się swoją szybkością, dokładnością i precyzją w jeździe na nartach, zbiciu jaja strusiego czy tańcu z balonem. Na zwycięzców czekały słodkie nagrody. Na koniec każda klasa zaprezentowała swoje piękne stroje wróżek, księżniczek, batmanów, policjantów czy postaci ze znanych bajek, których nie sposób wymienić.

Zabawa bardzo się udała, a my oczekujemy następnej już za rok!

Oto fotorelacja:

Ewa Miłaszewska,

zdjęcia Marta Biernat


 • -

CZARODZIEJSKA MUZYKA

Category : Aktualności

27 lutego 2014 roku byliśmy  w Dworze Czeczów na warsztatach „ Zaczarowany świat muzyki”. To było niesamowite przeżycie. Panie, Katarzyna Słota- Marciniec, mezzosopran i  Krystyna Kutnik przy fortepianie, odtwarzały muzykę z „Harrego Pottera”. My bezbłędnie odgadywaliśmy fragmenty muzyczne i postaci kryjące się za tymi utworami. Później pani śpiewała  arię z opery „ Jaś i Małgosia” Engelberta Humperdincka, arię  Dziadka, arię o Krasnoludku i arię Czarownicy ,również trafnie rozwiązywaliśmy zagadki ukryte w tej muzycznej opowieści. Potem  było jeszcze wiele quizów  i zabaw muzycznych, a także śpiewaliśmy wszyscy razem różne operowe utwory. Bardzo podobają nam się takie lekcje muzyki. Dowiedzieliśmy się dużo i wiemy już, jak się śpiewa w prawdziwej operze.

Muzyczne pozdrowienia klasy Ia i Ib

 Katarzyna Kerep

Marta Biernat


 • -

FOTOREPORTAŻ Z WARSZTATÓW TEATRALNYCH KLASY I A

Category : Aktualności

mgr Marta Biernat


 • -

FOTOREPORTAŻ Z WARSZTATÓW TEATRALNYCH KLASY I B

Category : Aktualności

mgr Katarzyna Kerep


Archiwa