• -

WYMIANA POLSKO-UKRAIŃSKA

Category : Aktualności

Uczniowie klasy 5a oraz klasy 6a naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowym projekcie Bieżanowsko-grodzieński pamiętnik, którego pomysłodawcą, organizatorem i realizatorem był CKP Dwór Czeczów pod kierownictwem  p. Magdaleny Piędel.

W dniach od 26 września do 7 października 2017 r. gościliśmy  młodzież z Gródka w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Przyjechała do nas grupa 20 dzieci z trojgiem opiekunów.

            Przez 10 dni nasi uczniowie wspólnie z gośćmi z Ukrainy realizowali różne zadania o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Uczestniczyli w ciekawych zajęciach warsztatowych: plastycznych, tanecznych, wokalnych, muzycznych, językowych, teatralnych. Przedstawiali historię, tradycje i zwyczaje swoich Małych Ojczyzn: Gródka, Bieżanowa-Krakowa oraz swoich krajów: Ukrainy i Polski.

Goście z Ukrainy podziwiali piękno naszego miasta w czasie wspólnych wycieczek. Zwiedzili Wzgórze Wawelskie, Krakowski Rynek, Magistrat. Spacerowali Traktem Królewskim. Odwiedzili krakowskie muzea: Etnograficzne, Sukiennice, Podziemia Rynku. Kupowali pamiątki i smaczne obwarzanki. Dodatkową atrakcją był rejs statkiem po Wiśle i przejazd ulicami miasta odkrytym busem wycieczkowym oraz spotkanie z krakowskimi hafciarkami, nauka krakowskich piosenek i tańca czy prezentacja tradycyjnego stroju krakowskiego.

Wspólna biesiada, grillowanie, karaoke i dyskoteka sprzyjały nawiązywaniu przyjaźni. Efektem wspólnej pracy było widowisko teatralno-wokalno-taneczne Czar Krakowa, które uczestnicy projektu przygotowali na zakończenie.

            Wszystko to nie byłoby jednak możliwe bez zaangażowania Rodziców, którzy ze staropolską gościnnością przyjęli w swoich domach naszych ukraińskich gości. Dziękuję Wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego projektu: nauczycielom naszej szkoły, pracownikom Dworu Czeczów, rodzicom, a szczególne podziękowania składam pani kierownik CKP Dwór Czeczów Magdalenie Piędel, pomysłodawczyni i super organizatorce tego wielkiego wydarzenia.

mgr Lidia Salawa


Archiwa