• -

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY, UŻYCZENIA DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIENIA POWIERZCHNI I POMIESZCZEŃ – SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY NR LXXXIV/551/93 RADY MIASTA KRAKOWA ZA OKRES OD 1.07.2017R. DO 31.12.2017R.

Category : Sprawozdania


Archiwa