• -

MAŁOPOLSKI KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Szanowni Państwo!

23 stycznia 2018 roku odbył się etap szkolny XI edycji Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania dla klas 1-7 organizowany przez Towarzystwo Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Krakowie wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. Wydarzenie miało miejsce w Sali Balowej w Dworze Czeczów.

Zadaniem każdej klasy było wyznaczenie jednego reprezentanta do wzięcia udziału w rywalizacji. Do konkursu przystąpiło 13 uczestników z przygotowanym przez siebie tekstem.Czytający oceniani byli przez jury w składzie: nauczyciel Brygida G, nauczyciel Wiesław Kiełbasa, bibliotekarz Aleksandra Rąpała oraz przedstawiciel Dworu Czeczów Izabela. Jury wyłoniło 4 finalistów, którzy spróbują swych sił w finałowym etapie międzyszkolnym.

Reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 124 zostali:

Patrycja Klejdysz z klasy Ic

Filip Łuszczek z klasy IVa

Jakub Klejdysz z klasy Va

Kacper Klara z klasy VIb

Etap międzyszkolny odbędzie się 7 marca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie o godzinie 9:00.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela bibliotekarz Aleksandra Rąpała.

JURY: nauczyciel Brygida Grela, nauczyciel Wiesław Kiełbasa, Izabela Gajewska-Dziuban (z Dworu Czeczów) oraz bibliotekarz Aleksandra Rąpała

opracowanie: mgr Aleksandra Rąpała


Archiwa