• -

DRODZY UCZNIOWIE!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie w raz z Filiami ogłosiła konkurs! W ramach uczczenia obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszają uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych do udziału w Międzyfilialnym Konkursie Literackim pn. „Ta, co nie zginęła”.

Zadanie: Samodzielnie napisanie wiersza nawiązującego do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedmiotem wiersza może być postać lub wydarzenia historyczne. Utwór może zawierać dowolną liczbę znaków i strof.

Forma i termin: Prace należy przekazać w formie elektronicznej (plik doc. lub PDF) oraz drukowanej do 13.11 nauczycielowi bibliotekarzowi.

Z pośród prac jury wyłoni trzy najlepsze, którym przyzna I, II i III miejsce. Dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie przygotowane zostaną dyplomy uczestnictwa, a na zwycięzców czekać będą nagrody.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5 grudnia 2018 r.

Regulamin i pytania: Regulamin konkursu znajduje się w bibliotece szkolnej. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować do nauczyciela bibliotekarza.


Archiwa