• -

PIERWSZE MIEJSCE „MAŁOPOLSKA SZKOŁA Z PASJĄ”

Category : Bez kategorii

Konkurs został zrealizowany z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego przez Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Konkurs miał na celu wyróżnienie małopolskich szkół prowadzących ciekawe działania pozalekcyjne, współtworzone przez różne podmioty, z którymi współpraca zapewnia najlepsze efekty. Konkurs miał służyć tym samym tworzeniu i wspieraniu współpracy pomiędzy szkołami, a ich partnerami (m.in. organizacjami pozarządowymi, uczniowskimi, rodzicielskimi, środowiskiem lokalnym i innymi).

W tegorocznej edycji Konkursu Laureatami zostali uczniowie następujących krakowskich szkół samorządowych:

W kategorii: SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 124 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie.

http://www.malopolskie.pl

Wyróżnienia:

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera w Krakowie,

2. Szkoła Podstawowa nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

Dyrekcja


Archiwa