• 0

Zestawienie sukcesów uczniów klas IV-VI

Klasy 4-6

Uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.

I okres

Konkursy zewnętrzne:

 • Małopolski Konkurs Humanistyczny- udział 11 osób, do etapu rejonowego następnie wojewódzkiego zakwalifikowała się K. U. (6b)
 • Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej – KDK Eden – udział 35 uczniów (w tym 17 z naszej szkoły), I m- J. Ż.(5a), II m- A. K.(6a), III m- P. P. (5a) wyróżnienia- G. Ch. (4b), A. D. (4b)
 • Konkurs Muzeum Historycznego m. Krakowa na recenzję wystawy „Droga do Watykanu” , udział 2 uczniów; wyróżnienie- K. J.(6a) – (nagroda rzeczowa)
 • Małopolski Konkurs Matematyczno- Przyrodniczy, udział 11 uczniów; etap rejonowy 2 uczniów – J. G., K. U., etap wojewódzki: K. U. (6b).
 • Konkurs Międzyszkolny „Biegniemy z matematyką w świat przyrody” SP 111 – 6 uczestników – 3 miejsce szkoły
 • Konkurs Biblijny – udział 5 uczniów w etapie szkolnym.
 • Konkurs Plastyczny „Kartki Bożonarodzeniowe””- DK Dwór Czeczów;
 • Międzyszkolny Festiwal Artystyczny dla uczniów szkół podstawowych – organizowany przez ZSO nr 12 – I m. – M. Ś. (4b), II m. – K U.(6b), III m. – P. K. (5b)
 • I Międzyszkolny festiwal Pieśni Patriotycznych i Legionowych (organizator SP 124) – III m szkoła

 

 

Zawody sportowe:

 

 • Spartakiada Dz. XII- Im, udział 40 uczestników klas IV-VI,
 • Indywidualne biegi przełajowe
  • etap dzielnicy- udział 40 uczniów klas IV-VI; Im D.L. (5a), IIm P.P. (5a), IIIm K.W. (5a), IVm A.B. (6b), Vm K.M. (5a), VIIIm D.A. (4a), Xm K.B. (5b)
  • etap gmina Kraków- udział 2 uczniów klas IV-VI; IIIm D.L. (5a), IVm P.P. (5a)
  • etap wojewódzki – VIIm P. P. (5a)
 • Piłka Nożna Halowa – etap dzielnicy – IXm – udział 12 uczniów
 • Piłka Koszykowa – etap dzielnicy – Vm – udział 12 uczniów.
 • Mała Liga – miasto Kraków
  • Piłka nożna chłopców – VIIm – 12 uczniów
  • Koszykówka chłopców – Vm – 12uczniów
 • Pływanie Indywidualne – miasto Kraków – IIm A. B.
 • Narciarstwo alpejskie – miasto Kraków – udział A. B. (6b), K. K. (6a), B. S. (4) – zawody trwają

 

 

Konkursy wewnętrzne:

 

 • Konkurs czytelniczy „Życie i twórczość A. Lindgren” udział 9 uczniów – Im. – J. G, IIm – K U (6b), IIIm – J. Ż.(5a)
 • Konkurs Matematyczny „Mistrz dzielenia” – udział 12 osób – nagrody rzeczowe
 • VIII Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek klas 0-VI; udział 45 uczniów-półfinał, 25-finał

 

II okres

 

 

 

Konkursy zewnętrzne:

 • Małopolski Konkurs Humanistyczny- finalista K. U.(6b)
 • Małopolski Konkurs Matematyczno- Przyrodniczy – laureat K. U.(6b)
 • Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny; udział 59 osób klas II-VI
  • Klasy II-III: wyróżnienie – P. O. (3a)
  • Klasy IV-VI: wyróżnienie – M. Ś. (4b), K. I., B. Z., A. P. (4a), P. K. (5a), J. G. (6b)
 • Międzyszkolny konkurs wiedzy o tradycjach, historii Krakowskiej Straży Pożarnej oraz bezpieczeństwa pożarowego. (organizatorzy: R.DZ.XII, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr6, SP 24) IIIm – M. D. (6b),
 • Konkurs wiedzy o pożarnictwie (organizator UMK i Straż Pożarna), VIIm – T. J.
 • Międzyszkolny konkurs grafiki komputerowej – udział w finale 3 uczniów
 • Konkurs Recytatorski Poezji Ojca Świętego i o Ojcu Świętym – KDK Eden – udział 37 uczniów klas I-VI
  • Klasy IV-VI I m- K. M.(4b), II m- N. B. (6a), III m- P. P.(5a), K. J.(6a) wyróżnienia- D. A. (5a), B S. (4b)
 • Konkurs Literacki „Twórczość Kornela Makuszyńskiego” (organizator DK im. Gałczyńskiego – udział: M. B., K. J. (6a)
 • Przegląd teatrzyków dziecięcych i młodzieżowych „Tęcza 2009” – udział koła teatralnego
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” (Organizator Fundacja „Trzeźwy umysł”) – prace wysłano, wyniki w sierpniu
 • Konkurs „Prawo i my”

Zawody sportowe:

 • Puchar Szkół Podstawowych w narciarstwie alpejskim
  • K. K., 6a – Vm w slalomie gigancie
  • A. B., 6b – Vm w slalomie gigancie
 • Pływanie:
  • A. B. – Im w gminie Kraków
 • Piłka Koszykowa Chłopców
  • V miejsce w Gminie Kraków w rozgrywkach „Małej ligi”
  • V miejse w dzielnicy Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • Siatkówka (chłopcy)
  • V miejsce w dzielnicy
 • Piłka nożna (chłopcy)
  • IIIm w turnieju „Powitanie lata”
  • IIm w turnieju „Z podwórka na stadion”
 • Czwórbój LA
  • Dziewczęta – IV miejsce w Dzielnicy Podgórze, VII w Gminie Kraków,
  • Chłopcy – II miejsce w Dzielnicy Podgórze, IV w Gminie Kraków, IX w województwie małopolskim
 • · Turniej Strażacki (organizatorzy: R.DZ.XII, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr6, SP 24)

o IIIm w zawodach sprawnościowych ze sprzętem strażackim

 

 

 

Konkursy wewnętrzne:

 • Konkursy SU
  • Najładniejszy zeszyt
  • Najmilszy kolega i koleżanka
 • Międzyklasowy konkurs wiedzy ekologicznej – ochrona środowiska
 • Szkolny Konkurs Młodych Talentów „Mam talencik”
 • Klasowe konkursy „Układam legendę… układam baśń…” (klasy IV-V),

 

Nasza szkoła rozwija współpracę z DK Dwór Czeczów. Uczniowie uczestniczą w porankach muzycznych, warsztatach plastycznych, prelekcjach historycznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi (np. dziennikarką, pisarką Bogną Wernichowską).

Podczas zajęć koła edukacji regionalnej uczniowie pogłębiają wiedzę o swojej „Małej Ojczyźnie” uczestnicząc w wycieczkach tematycznych i lekcjach muzealnych (zorganizowano 17 wyjść)

W czasie Dni Samorządności i szkolnego dnia bez przemocy– uczniowie wspólnie z nauczycielami uczestniczyli w zawodach sportowych, grach i zabawach integracyjnych, dzięki którym pogłębiali wiedzę na temat praw człowieka, dziecka, ucznia. Zajęcia te sprzyjały rozwijaniu świadomości obywatelskiej uczniów i propagowaniu właściwych postaw i zachowań. Dużym zainteresowaniem i sympatią uczniów cieszyły się warsztaty integracyjne „Dzień wiosny” .

Szkolne koło teatralne przygotowało z okazji dnia KEN występ „Skąd się wziął nauczyciel na świecie”, Jasełka oraz sztukę „Romeo i Julia w wersji kosmicznej” (występ Walentynowy).

Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas imprezy środowiskowej XVI Dni Bieżanowa szkolne koło teatralne przedstawiło sztukę: „Pan Twardowski w Bieżanowie,”, co było świetna okazją promocji szkoły i zdolności uczniów.

Podczas różnych uroczystości szkolnych doskonale prezentuje się chór szkolny. Prace plastyczne i manualne naszych uczniów eksponowane są w szkolonej galerii prac plastycznych i wystawach (makiety).

Autor

Mgr Lidia Salawa


 • 0

Zestawienie sukcesów uczniów klas I-III

Nazwa i rodzaj konkursu Organizator L. uczestników Osiągnięcia
Klasa I a – p. R.T.
Konkurs recytatorski „Jan Paweł II…” D.K. Eden 6 III miejsce- J.M.
Konkurs plastyczny „Ocalić od zapomnienia” Dwór Czeczów 12 Wyróżnienia: Z.O., D.P., M.G., D.K., M.P.
Konkurs plastyczny „Barwy wiosny” Dwór Czeczów 14 Wyróżnienie- W.K.
Konkurs plastyczny „Świat w kolorach tęczy” SP nr 117 11 III miejsce- S.D.
Międzyszkolny konkurs wiedzy „ Jan Paweł II…” SP nr 124 4 I miejsce- M.G.
Konkurs muzyczny „Śpiewać każdy może” SP nr 117 1 Wyróżnienie- D.P.
Klasa I b- p. B.P.
„Wiersze dla Ojca Świętego i o Ojcu Świętym” D.K. Eden 6 II miejsce- W.G.III miejsce- Z.J.
„Wielkanocny festiwal tradycji i obrzędu” Kraków 2009 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży 15 Wyróżnienie- Z.J.
„Barwy wiosny” Dwór Czeczów 2 I miejsce- K.D.III miejsce- K.D.
Konkurs muzyczny „Śpiewać każdy może” SP nr 117 5 III miejsce- N.B., W.G., K.D., J.N., K.D
Klasa II a- p. E.M.
VI Krakowski konkurs recytatorski Podgórski Dom Kultury 1 Wyróżnienie- F.M. ( W dzielnicy)
Konkurs plastyczny „Ocalić od zapomnienia” Dwór Czeczów 7 Laureaci: A.W., O.W.
„ Barwy wiosny” Dwór Czeczów 8 Laureaci: O.K., A.W., O.W., J.W., K.S., F.M.
Konkurs wiedzy „Jan Paweł II” SP nr 124 1 I miejsce- O.W.
Konkurs plastyczny- kartka Wielkanocna D.K. Podgórze 3 Wyróżnienie- O.K.
„Wiersze dla Ojca Świętego i o Ojcu Świętym” D.K. Eden 5 II miejsce- O.W.Wyróżnienie- A.W.
Klasa II b- p. K.K.
Turniej piłki nożnej „ Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” „Tymbark” 1 I miejsce- J.S.
Klasa II c- p. M.B.
VI Krakowski konkurs recytatorski Podgórski Dom Kultury 2 I miejsce- Z.G.Wyróżnienie- A.Ż.
Konkurs plastyczny „Ocalić od zapomnienia” Dwór Czeczów 10 Laureaci- M.S., P.S., S.M., A.Ż., W.K.
Konkurs plastyczno-literacki „Zaczytana zakładka” D.K. ul. Na Wrzosach 1 Wyróżnienie- Z.G.
„Wiersze dla Ojca Świętego i o Ojcu Świętym” D.K. Eden 2 I miejsce- Z.G.
Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Niezwykłe przygody Calineczki” Teatr „ Groteska” 10 Wyróżnienie- M.S.
„Barwy wiosny” Dwór Czeczów 8 Laureaci- M.P., P.S., K.Z., W.K.
Turniej piłki nożnej „ Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” „Tymbark” 1 I miejsce- K.N.
Konkurs plastyczny „Świat w kolorach tęczy” SP nr 117 10 Wyróżnienie- J.M.
Konkurs plastyczny „Jan Paweł II” SP nr 43 3 Wyróżnienie- A.R.
Konkurs plastyczny „ Pojazd strażacki” Krakowska Straż Pożarna 1 I miejsce- S.M.
Klasa III a- p. K.P.
Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangurek” Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 4 Wyróżnienie- P.O.
Szkolny konkurs „Baśnie Andersena” p. Krystyna Piszczek 10 I miejsce- K.G.
Klasa III b –p. J.P.
Konkurs recytatorski „Poezja o Ojcu Świętym” D.K. Eden 5 II miejsce- A.L.
Konkurs plastyczny „Ocalić od zapomnienia” Dwór Czeczów 12 Laureaci- A.L.
Międzyszkolny konkurs wiedzowy „ Jan Paweł II bliski sercu każdemu dziecku” SP nr 124 10 I miejsce- P.K.
Konkurs biblioteczny „ Czy znasz baśnie H. Ch. Andersena?” – dla klas III SP nr 124 10 I miejsce- O.B., K.P.II miejsce- A.L.III miejsce- O.D.Wyróżnienie- O.K.
Konkurs plastyczny na najpiękniejszą palmę Wielkanocną Muzeum Etnograficzno- fizyczne Wykonano 2 palmy grupowo Dyplom w podziękowaniu za udział- O.B.
Zawody pływackie klas 3 o mistrzostwo KSOS i AWF KSOS 2 I miejsce- O.B.(20m) i II miejsce (20m kraulem na plecach)
Turniej piłki nożnej „ Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” „Tymbark” 1 II miejsce- K.G. (reprezentant kl. III b i SP 124)

Archiwa