• 0

OBCHODY 91 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

   1. 10 listopada 2009 r.

Udział uczniów naszej szkoły w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej w Katolickim Domu Kultury „Eden”.

   2. 11 listopada 2009 r.

Udział pocztu sztandarowego oraz delegacji uczniów w obchodach Dnia Niepodległości w Bieżanowie:

– Msza Święta i Apel Poległych

* Występ laureatek Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej KDK „Eden” i Ani (klasa 4b) oraz Kasi (klasa 5b)

* Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem w centrum Bieżanowa przez reprezentację uczniów naszej szkoły.

   3. 13 listopada 2009 r.

13 listopada w Domu Kultury „Dwór Czeczów” odbyła się niezwykła lekcja historii.

Nasza szkoła zorganizowała II Międzyszkolny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej. W konkursie wzięli udział reprezentanci szkół: Społecznej Szkoły nr 5, Szkoły Podstawowej nr 117, Szkoły Podstawowej nr 40 oraz Szkoły Podstawowej nr 124.

Jury miało niezwykle trudne zadanie. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani, zachwycili wspaniałym wykonaniem pieśni, które niegdyś towarzyszyły żołnierzom na polu walki, a współcześnie mobilizują nas do podziwiania bohaterstwa polskich żołnierzy.

W refleksyjny, pełen zadumy nastrój wprowadziły nas uczennice klasy 4b i 5b – Ania i Kasia – laureatki Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej zorganizowanego wcześniej w Katolickim Domu Kultury „Eden”, które swoim występem uświetniły nasza imprezę.

Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na werdykt festiwalowego jury. Przyznano dwa I miejsca: Marysi (klasa 6) ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Weronice (klasa 5) ze Szkoły Podstawowej nr 124.

Pozostałym uczestnikom wręczono wyróżnienia, a szczególnie uhonorowano występ Maćka ze Szkoły Podstawowej nr 40, który wspaniale zagrał na fortepianie przygotowaną pieśń.

Wszystkich uczestników festiwalu nagrodzono gromkimi brawami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które ufundowała Rada Dzielnicy XII.

Po wręczeniu nagród laureatom wszyscy razem zaśpiewali kilka wybranych pieśni patriotycznych i legionowych.
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych to niezwykła lekcja patriotyzmu, która wszystkim na długo zostanie w pamięci.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom muzycznym oraz wspaniałej publiczności.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Międzyszkolnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej za rok.

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 124

Dom Kultury „Dwór Czeczów”

Opracowała:
p. mgr Monika Tarsa
p. mgr Lidia Salawa

Zdjęcia wykonał:

Kościół i D.K. „Eden”:

p. Stanisław Kumon

„Dwór Czeczów”:

Uczeń kl. Vb Karol Kostrzewa


  • 0

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 14.X.2009 roku o godzinie 9.00 odbyła się uroczystość szkolna, podczas której uczniowie klas I zostali przyjęci do braci uczniowskiej SP Nr 124 w Krakowie.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem i uśmiechem przedstawiły program artystyczny, w którym przypomniały wszystkim zebranym o zwyczajach panujących w szkole.Recytowały wiersze i śpiewały piosenki , aby następnie złożyć obietnicę , że : „Będę szanować dobre imię klasy i szkoły”… . W końcu nadszedł najważniejszy moment , w czasie którego dzieci z klas pierwszych zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie . Aktu pasowania dokonała pani dyrektor mgr Ewa Kazberuk. Na pamiątkę tej wzruszającej uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i birety. Po występach na dzieci czekała słodka niespodzianka przygotowana przez Rodziców. Pomimo zimowej pogody , wszystkim dopisywał humor , a w auli panowała atmosfera udanej zabawy.

Tekst : mgr Katarzyna Ptak (wychowawca kl. I a )
i mgr Jadwiga Puto (wychowawca. kl. I b)
Foto : mgr Renata Tylek


Archiwa