• 0

Program rządowy „Radosna Szkoła”

Category : Z życia szkoły

Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 12000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Dyrekcja


  • 0

Program „DIAMENT”

Category : Z życia szkoły

Szkoła przystąpiła do realizacji programu pracy z uczniem zdolnym „Diament”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS.
www.diament.edu.pl


  • 0

Co się stało ???

Category : Z życia szkoły

To się wydarzyło – I okres roku szkolnego 2009/2010

klasy IV-VI

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.

Konkursy zewnętrzne:

* Małopolski Konkurs Humanistyczny- udział 7 osób, do komisji rejonowej przesłano 3 prace, uczniowie nie zakwalifikowali się do dalszego etapu.
* Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej – KDK Eden – udział 26 uczniów

I m- Ania L.(4b), II m- Kasia M. (5b), III m- Gabrysia C .(5b) wyróżnienia- Mikołaj Ś. (5b), Paulina P. (6a)

* Małopolski Konkurs Matematyczny, udział 8 osób, do komisji rejonowej przesłano 2 prace, uczniowie nie zakwalifikowali się do dalszego etapu.
* Małopolski Konkurs Przyrodniczy, udział 10 uczniów; do komisji rejonowej przesłano 7 prac, uczniowie nie zakwalifikowali się do dalszego etapu.
* Konkurs Biblijny – udział 2 uczennic w etapie szkolnym.
* Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego „Olympus” – udział 11 uczniów – IV m. – Kasia I.(5a) – dyplom laureata, książka, XI m.- Aleksandra D.(5b) na 1569 uczestników klas V oraz XXI m.- Joasia. Ż. (6a) na 1908 uczestników klas VI-tych .
* Konkurs Plastyczny „Plener”- DK Dwór Czeczów; udział 16 osób, dyplomy uczestników
* Konkurs Plastyczny „Słowem malowane””- DK Dwór Czeczów; udział 6 osób, dyplomy uczestników
* II Międzyszkolny festiwal Pieśni Patriotycznych i Legionowych (organizator SP 124) – Im.- Weronika M. (5a), wyróżnienie- Klaudia S. (6b)

Zawody sportowe:

Mistrzostwa Szkoły kl. VI w mini koszykówce dziewcząt i chłopców

Mistrzostwa Szkoły kl. V w mini koszykówce dziewcząt i chłopców

Mistrzostwa Szkoły kl. VI w mini siatkówce dziewcząt i chłopców

Indywidualne Dzielnicowe Biegi Przełajowe: awans do finałów miejskich 2 uczennic: Dominiki L.(6a) i Aleksandry B.(4b)

Szkolna Liga LA:

– bieg krótki na dystansie 60m dziewcząt i chłopców kl. IV, V, VI

– bieg długi na dystansie 600m dziewczęta i 1000m chłopcy kl. IV, V, VI

Konkursy wewnętrzne:

* Konkurs Historyczny: „70-ta rocznica wybuchu II wojny światowej – Wojna Obronna Polski w 1939r.” – udział 8 osób: Im.- Patryk K. (4b), II m.- Paweł S. (6a), III m.- Michał M. (6a)
* IX Szkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek klas I-VI; Im.- Weronika M. (5a); Ania. L. (4b), II m- Karolina P., Aleksandra D. (4b); Anna O., Karolina G. (4a), III m.- Gabrysia C, Kasia M., Aleksandra D. (5b).
* Konkurs Plastyczny SU – „Kartka Świąteczna” – Im.- Sylwia W. (6b)

Szkolne Koło teatralne przygotowało okolicznościową inscenizację o Patronce z okazji Święta Patronki Szkoły, które obchodziliśmy 27 listopada, a także występ z okazji dnia KEN i jasełka.

Szkolne koło redakcyjne wydaje „Gazetkę Szkolną”, którą redagują uczniowie, dotychczas ukazały się 3 numery pisma, w którym uczniowie przedstawiają czytelnikom ważne wydarzenia z życia szkoły oraz ciekawostki.

Szkoła umacnia współpracę z DK Dwór Czeczów. Uczniowie uczestniczą w zajęciach „Spotkania ze sztuką”, podczas których mają możliwość poznania różnych rodzajów muzyki, tańców, zwyczajów, tradycji, obrzędów polskich oraz innych państw i narodów. Odbyły się 3 spotkania: Sztuka średniowiecza, Kultura Chin, Z tańcem przez wieki. (klasy IV-VI). Ponadto klasy IV-te uczestniczyły w warsztatach: Roślinność śródziemnomorska, a klasy VI-te w spotkaniu z literatem. Uczniowie koła artystycznego brali udział 3-krotnie w warsztatach ceramicznych, a także II Międzyszkolny Festiwal Pieśni Patriotycznych i Legionowych gościnnie odbył się w sali koncertowej DK Dwór Czeczów

Uczniowie koła edukacji regionalnej brali udział w imprezie plenerowej DK Dwór Czeczów – „Jarmark Słowiański”, podczas którego mieli możliwość poznania historii przodków, pracy archeologa (rekonstruowanie znalezisk), zobaczyć zanikające rzemiosła: warsztat garncarski, wikliniarstwo, bibułkarstwo oraz pokazy walk średniowiecznych wojów. Ponadto zgłębiali wiedzę o swojej Małej Ojczyźnie uczestnicząc w wycieczkach tematycznych do Izby Historii Starego Prokocimia, Muzeum Celestat (Bractwo Kurkowe) oraz spacerując ulicami Bieżanowa poznawali historię swojego osiedla.

Nasza szkoła w tym roku brała udział w akcji sprzątania świata pod hasłem ,,POMAGAJMY ZIEMI- CODZIENNIE”. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątnięcia śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. Akcję sprzątania świata poprzedził w naszej szkole cykl pogadanek w ramach lekcji przyrody dotyczących działań ekologicznych wdrażanych w naszym codziennym życiu. Nasza szkoła bierze również udział w ogólnopolskiej akcji ,, Nie podgrzewaj atmosfery” . Projekt realizowany jest na kilku płaszczyznach. W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia nt. globalnego ocieplenia i sposobów zapobiegania mu przez pojedyncze osoby. Uczniowie dzięki zdobytej wiedzy dotyczącej globalnego ocieplenia w przyszłości promować będą proekologiczne (w kontekście klimatu) zachowania. Uczniowie naszej szkoły w ramach kampanii na rzecz upowszechniania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży biorą aktualnie udział w konkursie pod hasłem ,, Młodzi zdrowo gotują” Finał konkursu planowany jest na kwiecień 2010r.(5 uczestników).

Z okazji Dnia Niepodległości poczet sztandarowy, delegacja SU oraz uczniowie indywidualnie uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa .

Podczas różnych uroczystości szkolnych doskonale prezentuje się chór szkolny. Prace plastyczne i manualne naszych uczniów eksponowane są w szkolnej galerii prac plastycznych i wystaw (wystawa szopek bożonarodzeniowych).

opracowała:

Lidia Salawa


Archiwa