• 0

Rozdanie nagród z konkursu „Uczeń Obywatel” w Urzędzie Miasta

Dnia 6 czerwca o godzinie 13 w trakcie dnia otwartego w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych odbyło się wręczenie nagród z konkursu „Uczeń Obywatel”. Spotkanie rozpoczęła pani Bożena Kowalska, koordynator konkursu i poprosiła o otwarcie wystawy plastycznej panią wice przewodniczącą Rady Miasta Krakowa panią Martę Patenę oraz Filipa Boczkowskiego ucznia klasy VIa naszej szkoły.

Vice przewodnicząca Rady Miasta Krakowa pani Marta Patena i Filip Boczkowski po otwarciu wystawy prac plastycznych.

Kolejnym punktem programu, było wręczenie nagród z konkursu wiedzowego. Nasza szkoła w składzie Katarzyna Ignatowicz, Andrzej Pałka z klasy Va i Mikołaj Ślęzak z klasy Vb zajęli 2 miejsce z pośród wszystkich startujących szkół.

Na zdjęciu obok Mikołaj Ślęzak i Andrzej Pałka odbierający nagrody.

Za konkurs plastyczny otrzymali również nagrody: Natalia Walczak z klasy Va (nieobecna), Filip Boczkowski klasy VIa oraz Katarzyna Michałek z klasy Vb (nieobecna). Na samym końcu nastąpiło wręczenie nagród za prezentacje wyborcze. W naszej grupie kandydowali: Mikołaj Ślęzak na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dominik Kusion z klasy Va na Prezydenta Miasta Krakowa. Uczniowie otrzymali symboliczne upominki. Po zakończeniu spotkania został czas na pamiątkowe zdjęcia. Nasza szkolna reprezentacja wracała do domu zadowolona z otrzymanych nagród.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników konkursu.

Nagrodzeni uczestnicy konkursu.

mgr Joanna Niemiec


  • 0

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Category : Z życia szkoły

Od 1 grudnia 2009 roku do 20 czerwca 2010 roku w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych realizowany jest w klasie I „a” przez wychowawcę klasy Katarzynę Ptak projekt- „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten zakończy się pokazem efektów pracy uczniów w dniu 16.06.2010r. W ramach projektu dzieci biorą udział w 50 zajęciach . Przed rozpoczęciem zajęć wychowawca opracował diagnozę początkową ucznia – według koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera , która znalazła odzwierciedlenie w „Kwestionariuszu wywiadu z rodzicami” oraz na podstawie własnych obserwacji. Następnie uczniowie pracowali w tzw. ośrodkach zainteresowań – rozwijając swoje zainteresowania, talenty, ale również rozwijając inteligencje słabiej rozwinięte.

Podczas zajęć uczniowie korzystają z bardzo bogatych i różnorodnych pomocy, które otrzymała szkoła po wylosowaniu jej do wzięcia udziału w wyżej wymienionym projekcie.


  • 0

VII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI DLA NAJMŁODSZYCH, ENTLICZEK-PENTLICZEK

Category : Z życia szkoły

Uczniowie z klas 1-3 wzięli udział w konkursie recytatorskim organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5. Konkurs odbył się  9  IV  2010r.

Uczniowie przygotowali wiersze pod kierunkiem wychowawców. Każda klasa wysłała swojego reprezentanta.

Z klasy 1a –Karol Sikora, z 1b- Gabriela Bolanowska, z 2a Justyna Michałek i Marcin Potoczny, z 2b- Kacper Kruk, z 3a-Agnieszka Wiśniewska, z 3b- Sylwia Skórska, z 3c- Zuzanna Godula.

CELEM KONKURSU było:

1. Upowszechnianie poezji.

2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.

Wśród finalistów znaleźli się: ZUZANNA GODULA I MARCIN POTOCZNY.
Zuzia zajęła I miejsce, a Marcin wyróżnienie.

FINALISTOM I WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!!

RENATA TYLEK


  • 0

Drugie miejsce w konkursie wiedzowym „Uczeń Obywatel”

Category : Z życia szkoły

Przez cały rok szkolny 2009/2010 uczniowie klas Va i Vb uczestniczyli w spotkaniach projektu międzyszkolnego „Uczeń Obywatel”, na którym pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą struktur samorządowych w Krakowie. 18 maja odbyło się końcowe spotkanie projektu podczas, którego odbył się konkurs wiedzowy z zakresu wszystkich dotychczasowych spotkań. Reprezentacja szkoły w składzie Katarzyna Ignatowicz, Andrzej Pałka z klasy Va i Mikołaj Ślęzak z klasy Vb przez ponad godzinę odpowiadali na bardzo trudne pytania z zakresu historii samorządności Krakowa oraz spraw bieżących. Po podliczeniu głosów okazało się, że nasza reprezentacja zajęła drugie miejsce. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas dnia otwartego w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 6 czerwca 2010 roku. Gratulujemy wiedzy!

mgr Joanna Niemiec


  • 0

PORANEK O OJCU ŚWIĘTYM

Category : Z życia szkoły

 

Uczniowie klasy 2 A przygotowali z pomocą p. Renaty Tylek apel z okazji 5 rocznicy śmierci JANA PAWŁA II, który odbył się 30 marca 2010 roku.

Przypomnienie sylwetki Ojca Świętego, recytacja wierszy, słuchanie nagrań „Habemus Papam”, „Pater Noster” oraz wspólne śpiewanie pieśni „ Barka”, „Wadowice” oraz piosenek „Taki duży, taki mały”, „Santo Subito” dostarczyły uczniom wielu wzruszeń i emocji. Panował uroczysty i podniosły nastrój.

Uczniowie wraz z wychowawczynią przygotowali piękną dekorację, do której wykorzystali własnoręcznie wykonane portrety papieża, ilustracje.

18 maja minie 90 rocznica urodzin Jana Pawła II, który najprawdopodobniej wczesną jesienią tego roku zostanie wyniesiony na ołtarze.

Renata Tylek


  • 0

ZIELONA SZKOŁA W PORĄBCE

Category : Aktualności

W dniach 15.04 do 21.04.2010 r. uczniowie z klas IIa i IIb przebywali na „Zielonej Szkole” w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

W czasie trwania turnusu uczniowie realizowali:
– program kształcenia zgodnie z planem dydaktyczno – wychowawczym,
– program zajęć turnusu o profilu sportowo – rekreacyjnym, który został przygotowany przez kadrę placówki, w której przebywały dzieci.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach kształtujących i rozwijających zainteresowania oraz zdolności poznawcze. Brali udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych oraz sportowych, które rozwijały kreatywność i postawę twórczą.
Integracja zespołów klasowych odbywała się między innymi poprzez uczestnictwo we wspólnych wycieczkach, zabawach, konkursach, turniejach, grach rekreacyjno – sportowych oraz zajęciach muzyczno – ruchowych.

Podczas trwania turnusu odbywały się także:
– zajęcia sportowe na boisku,
– zajęcia w terenie – bieg na orientację,
– zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (m. in. olimpiada sportowa, wyścigi rzędów, joga),
– spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw
– warsztaty ze słomy.

W trakcie pobytu w w/w placówce dzieci miały możliwość poznania:
– walorów krajoznawczo – turystycznych okolicy
– tradycji i kultury regionu
– zabytków i pomników przyrody
– historii Porąbki

Wycieczka do Studia Filmów Animowanych do Bielska – Białej przybliżyła dzieciom wytwórnię filmów, etapy powstawania filmu animowanego. Dzieci obejrzały filmy z cyklu „Bolek i Lolek”, „Reksio”, „W Bocianowie”.

Po wizycie w SFA dzieci czekała niespodzianka- zabawy w Figloparku. W drodze powrotnej podziwialiśmy najstarszą elektrownię na Sole oraz górę Żar.

Zielona szkoła dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń. Nauczyła samodzielności, dostarczyła wspaniałej zabawy oraz możliwości sprawdzenia się w wielu dziedzinach.

Wszystkie dzieci wróciły zadowolone.

R. Tylek


Archiwa