• 0

Rozpoczęcie roku szkolnego

Oficjalna uroczystość w kościele rozpoczęła się o godz. 9.15. Po mszy poszliśmy do budynku szkolnego na salę gimnastyczną.

Rozpoczęcie zaczęto wprowadzeniem sztandaru i zaśpiewaniem hymnu – szkolnego i narodowego. Troje uczniów z piątej klasy przywitało wszystkich pięknymi wierszami. Następnie Pani Dyrektor powiedziała kilka słów, m.in. przypomniała nam jak ważna jest data 1 września oraz powitała klasy czwarte, które po raz pierwszy uczą się w naszym budynku szkolnym.

Potem uczniowie klasy piątej „a” przedstawili skecz pt. „Sfrustrowana nauczycielka”. Po zakończeniu przedstawienia wszyscy rozeszli się do wyznaczonych im klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami. I tak właśnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2010/2011.

Opracowała uczennica kl. VI a –
O.P. (Koło redakcyjne)
Foto: Karol Kostrzewa


 • 0

Co się działo w naszej szkole 2009/2010

Category : Z życia szkoły

Zestawienie konkursów – II okres

klasy IV-VI

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach. W II semestrze odbyły się:

Konkursy zewnętrzne:

* Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny;

udział 39 osób klas II-VI

o Klasy IV : wynik bardzo dobry – Piotr O. (4a)

o Klasy V : wynik bardzo dobry – Mikołaj Ś. (5b)

o wyróżnienie: Katarzyna I., Andrzej P. (5a), Aleksandra Dz. (5b)

* Ogólnopolski konkurs humanistyczny MIX 2010- udział 8 uczniów klas IV,VI ; dyplomy udziału

* Ogólnopolski konkurs wiedzy o Bitwie pod Grunwaldem- dyplom wyróżnienia: 14m. Mikołaj G. (4a), 15m. Paweł Sz. (6a) na 3720 uczestników, 10 uczniów dyplomy udziału

* Ogólnopolski konkurs ekologiczny EDI- dyplom wyróżnienia 7m. Paweł B. (4b), dyplomy udziału 29 uczniów

* Konkurs UMK „Projekt: Uczeń- Obywatel”- II m. drużynowo w konkursie wiedzy (Katarzyna I., Andrzej P. (5a), Mikołaj Ś.(5b), w konkursie plastycznym: Im. Natalia W. (5a), II m. Filip B. (6a), wyróżnienie Katarzyna M (5b)

* Międzyszkolny konkurs wiedzy o tradycjach, historii Krakowskiej Straży Pożarnej oraz bezpieczeństwa pożarowego. (organizatorzy: R.DZ.XII, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6, SP 24) udział drużyny szkoły, wyróżnienie w konkursie plastycznym Angelika W. (3b)

* VI Krakowski Konkurs Recytatorski- DK Podgórze- udział 2 uczniów

* Konkurs Recytatorski Poezji Ojca Świętego i o Ojcu Świętym – KDK Eden – udział 63 osób SP: 24, 111, 124 ( 16 uczniów klas I-VI) Klasy IV-VI: I m- Katarzyna M.(5b), II m- Anna L. (4b), wyróżnienia- Kinga G. (6a), Anna O. (4a)

* Międzynarodowy konkurs plastyczny dotyczący dziedzictwa kulturowego- rozstrzygnięcie koniec czerwca 2010r.

* Konkurs plastyczny DK Dwór Czeczów „Wiosna”- udział 5 uczniów (wystawa poplenerowa)

* Międzyszkolny konkurs na pracę literacko- plastyczną „Śladami Chopina”(SP132 pod patronatem Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu ) udział 2 uczniów ; dyplomy udziału

Zawody sportowe:

* Spartakiada Szkół Dzielnicy XII – III m. klasy IV- VI

* Ogólnopolski turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion”- udział

* Turniej piłki nożnej Prokocim CUP- udział

* Liga halowej piłki nożnej- akcja „Bezpieczny Kraków”- udział

* Szkolna Liga Lekkoatletyczna klasy IV- VI

* Turniej Strażacki (organizatorzy: R.DZ.XII, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6, SP 24) udział w zawodach sprawnościowych ze sprzętem strażackim

Konkursy wewnętrzne:

* Konkursy SU

o Najładniejszy zeszyt: kl. IV Anna L.( 4b), kl. V Mikołaj Ś.( 5b), kl. VI Amanda J.( 6b)

o Najmilszy kolega i koleżanka: Paulina P., Kamil W.( 6a)

o Wiosna w klasie (dekoracje)

o Kartka wielkanocna- Im. Sylwia W. (6b)

* Międzyklasowy konkurs ekologiczny (ochrona środowiska)- na najciekawszy projekt kosza na śmieci

* Szkolny Konkurs Młodych Talentów „Mam talencik”

* Klasowe konkursy „W świecie mitów”(klasy V)

Nasza szkoła rozwija współpracę z DK Dwór Czeczów. W II semestrze uczniowie uczestniczyli w koncercie muzyków Filharmonii Krakowskiej- muzyka F. Chopina (w ramach obchodów „Roku Chopinowskiego”), klasy VI-te wzięły udział w przedstawieniu n/t przeciwdziałania narkomanii, ponadto uczniowie obejrzeli okolicznościową wystawę „Historyczny Bieżanów”przygotowaną z okazji XVII Dni Bieżanowa.

W ramach corocznej akcji Dzień Ziemi uczniowie brali udział w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela przyrody pod hasłem „Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas”. W ramach akcji przeprowadzone były przez uczniów ankiety dotyczące problemów i postaw ekologicznych, sadzone były wiosenne kwiaty, uczniowie namawiali do segregacji śmieci i sprzedawali ekologiczne gazetki, ponadto każdy uczeń otrzymał ulotki i naklejki propagujące ekologiczny styl życia.

Podczas zajęć koła edukacji regionalnej uczniowie włączyli się w ogólnopolskie obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem uczestnicząc w ogólnopolskim konkursie wiedzy zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej

W czasie Dni Samorządności i szkolnego Dnia bez przemocy– uczniowie wspólnie z nauczycielami uczestniczyli w zawodach sportowych, grach i zabawach integracyjnych. Wielkie emocje wzbudził mecz siatkówki: Uczniowie kontra Nauczyciele. Dużym zainteresowaniem i sympatią uczniów cieszyły się warsztaty integracyjne „A wiosna przyszła pieszo”z okazji pierwszego dnia wiosny oraz „Mam talencik- prezentacja uzdolnień wszelakich”.

Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas imprezy środowiskowej XVII Dni Bieżanowa szkolne koło teatralne przedstawiło sztukę: „Nie ma tego złego”, co było świetną okazją promocji szkoły i zdolności uczniów. Ponadto nasza szkoła włączyła się w przygotowanie okolicznościowej wystawy „Historyczny Bieżanów”w DK Dwór Czeczów.

oło teatralne przygotowało występ z okazji „Walentynek”, „Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”oraz obchodów Dni Samorządności- spektakl: „Shrek bez Shreka”. A koło redakcyjne wydało dwa numery „Gazetki szkolnej”.

Osiągnięcia uczniów prezentowane są na forum klasy, szkoły, środowiska. Prowadzona jest stała ekspozycja prac plastycznych w szkolnej galerii. Chór szkolny uświetnia wszystkie uroczystości szkolne. Podczas apeli szkolnych nagradzani są zwycięzcy, uczestnicy różnorodnych konkursów i zawodów sportowych.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji charytatywnej: „Pomoc dla Powodzian”.

Nasza szkoła wzięła udział w innowacyjnym projekcie województwa małopolskiego „Diament- dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty”. Diagnoza uzdolnień uczniów realizowana jest w dwóch etapach: I-etap nominacja nauczycielska, która polega na wskazaniu przez nauczycieli ok. 10% uczniów uzdolnionych z danego etapu kształcenia w zakresie czterech obszarów: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno- komunikacyjne. II-etap pisanie testu diagnostycznego, którego efektem będzie zakwalifikowanie od 3,5% do 6% uczniów na zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych. W naszej szkole test diagnostyczny pisało 17 uczniów klas IV- VI nominowanych przez nauczycieli w I- etapie diagnozy uzdolnień kierunkowych.

Uczniowie klas VI osiągnęli dobry wynik ze sprawdzianu kompetencji – zajmując VIII stopień ( bardzo wysoki) w 9-cio stopniowej skali staninowej.

Opracowanie Lidia Salawa

Co się działo w naszej szkole 2009/2010
Zestawienie konkursów – II okres
klasy IV-VI

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach. W II semestrze odbyły się:

Konkursy zewnętrzne:

 • Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny;udział 39 osób klas II-VI
  • Klasy IV : wynik bardzo dobry – Piotr O. (4a)
  • Klasy V : wynik bardzo dobry – Mikołaj Ś. (5b)
  • wyróżnienie: Katarzyna I., Andrzej P. (5a), Aleksandra Dz. (5b)
 • Ogólnopolski konkurs humanistyczny MIX 2010- udział 8 uczniów klas IV,VI ; dyplomy udziału
 • Ogólnopolski konkurs wiedzy o Bitwie pod Grunwaldem- dyplom wyróżnienia: 14m. Mikołaj G. (4a), 15m. Paweł Sz. (6a) na 3720 uczestników, 10 uczniów dyplomy udziału
 • Ogólnopolski konkurs ekologiczny EDI- dyplom wyróżnienia 7m. Paweł B. (4b), dyplomy udziału 29 uczniów
 • Konkurs UMK „Projekt: Uczeń- Obywatel”- II m. drużynowo w konkursie wiedzy (Katarzyna I., Andrzej P. (5a), Mikołaj Ś.(5b), w konkursie plastycznym: Im. Natalia W. (5a), II m. Filip B. (6a), wyróżnienie Katarzyna M (5b)
 • Międzyszkolny konkurs wiedzy o tradycjach, historii Krakowskiej Straży Pożarnej oraz bezpieczeństwa pożarowego. (organizatorzy: R.DZ.XII, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6, SP 24) udział drużyny szkoły, wyróżnienie w konkursie plastycznym Angelika W. (3b)
 • VI Krakowski Konkurs Recytatorski- DK Podgórze- udział 2 uczniów
 • Konkurs Recytatorski Poezji Ojca Świętego i o Ojcu Świętym – KDK Eden – udział 63 osób SP: 24, 111, 124 ( 16 uczniów klas I-VI) Klasy IV-VI: I m- Katarzyna M.(5b), II m- Anna L. (4b), wyróżnienia- Kinga G. (6a), Anna O. (4a)
 • Międzynarodowy konkurs plastyczny dotyczący dziedzictwa kulturowego- rozstrzygnięcie koniec czerwca 2010r.
 • Konkurs plastyczny DK Dwór Czeczów „Wiosna”- udział 5 uczniów (wystawa poplenerowa)
 • Międzyszkolny konkurs na pracę literacko- plastyczną „Śladami Chopina”(SP132 pod patronatem Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu ) udział 2 uczniów ; dyplomy udziału

Zawody sportowe:

 

 • Spartakiada Szkół Dzielnicy XII – III m. klasy IV- VI
 • Ogólnopolski turniej piłki nożnej „Z podwórka na stadion”- udział
 • Turniej piłki nożnej Prokocim CUP- udział
 • Liga halowej piłki nożnej- akcja „Bezpieczny Kraków”- udział
 • Szkolna Liga Lekkoatletyczna klasy IV- VI
 • Turniej Strażacki (organizatorzy: R.DZ.XII, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6, SP 24) udział w zawodach sprawnościowych ze sprzętem strażackim

Konkursy wewnętrzne:

 

 • Konkursy SU
  • Najładniejszy zeszyt: kl. IV Anna L.( 4b), kl. V Mikołaj Ś.( 5b), kl. VI Amanda J.( 6b)
  • Najmilszy kolega i koleżanka: Paulina P., Kamil W.( 6a)
  • Wiosna w klasie (dekoracje)
  • Kartka wielkanocna- Im. Sylwia W. (6b)
 • Międzyklasowy konkurs ekologiczny (ochrona środowiska)- na najciekawszy projekt kosza na śmieci
 • Szkolny Konkurs Młodych Talentów „Mam talencik”
 • Klasowe konkursy „W świecie mitów”(klasy V)

 

Nasza szkoła rozwija współpracę z DK Dwór Czeczów. W II semestrze uczniowie uczestniczyli w koncercie muzyków Filharmonii Krakowskiej- muzyka F. Chopina (w ramach obchodów „Roku Chopinowskiego”), klasy VI-te wzięły udział w przedstawieniu n/t przeciwdziałania narkomanii, ponadto uczniowie obejrzeli okolicznościową wystawę „Historyczny Bieżanów”przygotowaną z okazji XVII Dni Bieżanowa.

W ramach corocznej akcji Dzień Ziemi uczniowie brali udział w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela przyrody pod hasłem „Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas”. W ramach akcji przeprowadzone były przez uczniów ankiety dotyczące problemów i postaw ekologicznych, sadzone były wiosenne kwiaty, uczniowie namawiali do segregacji śmieci i sprzedawali ekologiczne gazetki, ponadto każdy uczeń otrzymał ulotki i naklejki propagujące ekologiczny styl życia.

Podczas zajęć koła edukacji regionalnej uczniowie włączyli się w ogólnopolskie obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem uczestnicząc w ogólnopolskim konkursie wiedzy zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej

W czasie Dni Samorządności i szkolnego Dnia bez przemocy– uczniowie wspólnie z nauczycielami uczestniczyli w zawodach sportowych, grach i zabawach integracyjnych. Wielkie emocje wzbudził mecz siatkówki: Uczniowie kontra Nauczyciele. Dużym zainteresowaniem i sympatią uczniów cieszyły się warsztaty integracyjne „A wiosna przyszła pieszo”z okazji pierwszego dnia wiosny oraz „Mam talencik- prezentacja uzdolnień wszelakich”.

Zgodnie z wieloletnią tradycją podczas imprezy środowiskowej XVII Dni Bieżanowa szkolne koło teatralne przedstawiło sztukę: „Nie ma tego złego”, co było świetną okazją promocji szkoły i zdolności uczniów. Ponadto nasza szkoła włączyła się w przygotowanie okolicznościowej wystawy „Historyczny Bieżanów”w DK Dwór Czeczów.

oło teatralne przygotowało występ z okazji „Walentynek”, „Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”oraz obchodów Dni Samorządności- spektakl: „Shrek bez Shreka”. A koło redakcyjne wydało dwa numery „Gazetki szkolnej”.

Osiągnięcia uczniów prezentowane są na forum klasy, szkoły, środowiska. Prowadzona jest stała ekspozycja prac plastycznych w szkolnej galerii. Chór szkolny uświetnia wszystkie uroczystości szkolne. Podczas apeli szkolnych nagradzani są zwycięzcy, uczestnicy różnorodnych konkursów i zawodów sportowych.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji charytatywnej: „Pomoc dla Powodzian”.

Nasza szkoła wzięła udział w innowacyjnym projekcie województwa małopolskiego „Diament- dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty”. Diagnoza uzdolnień uczniów realizowana jest w dwóch etapach: I-etap nominacja nauczycielska, która polega na wskazaniu przez nauczycieli ok. 10% uczniów uzdolnionych z danego etapu kształcenia w zakresie czterech obszarów: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno- komunikacyjne. II-etap pisanie testu diagnostycznego, którego efektem będzie zakwalifikowanie od 3,5% do 6% uczniów na zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych. W naszej szkole test diagnostyczny pisało 17 uczniów klas IV- VI nominowanych przez nauczycieli w I- etapie diagnozy uzdolnień kierunkowych.

Uczniowie klas VI osiągnęli dobry wynik ze sprawdzianu kompetencji – zajmując VIII stopień ( bardzo wysoki) w 9-cio stopniowej skali staninowej.

Opracowanie Lidia Salaw


Archiwa