• 0

W naszej szkole…

Category : Z życia szkoły

Tradycyjnie 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2010/ 2011. Staramy się zapewnić naszym uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju, tym bardziej, że ten rok szkolny ma być Rokiem Odkrywania Talentów.
W tym celu nasza szkoła angażuje się w różne programy i projekty edukacyjne m.in. „Szkolny Klub Puchatka” – program w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze skierowany do uczniów klas I, podobnie uczniowie klas III będą pogłębiać wiedzę w zakresie ruchu drogowego uczestnicząc w programie „Droga i ja”. Chcemy kształtować u naszych uczniów nawyki zdrowego żywienia, stąd udział w projekcie „ Trzymaj formę”. Staramy się zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa, dlatego, bierzemy udział w programie „ Szkoła bez przemocy”. Zwracamy uwagę na rozwijanie właściwych postaw obywatelskich, w tym celu uczestniczymy w akcji edukacyjnej „Małymi krokami” w ramach kampanii społecznej „Polska bez korupcji”.
Proponujemy naszym uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych, różnorodnych konkursach, dzięki czemu mogą rozwijać swoje umiejętności i zdolności. Zapraszamy na zbiórki harcerskie, gdzie ciekawie spędzą czas.
Staramy się zapewnić uczniom wygodne warunki do pracy. Nasza szkoła mieści się w dwóch budynkach. Mimo skromnych, w odniesieniu do potrzeb materialnych, środków jakie pozyskujemy, udało się w ostatnich latach wiele: wymieniliśmy okna w obu budynkach, zrobiliśmy remont kapitalny dachu oraz zainstalowaliśmy nowe piece CO w budynku przy ul. Weigla, rozbudowaliśmy pracownię komputerową, która została wyposażona w dodatkowe stanowiska komputerowe oraz nową sieć elektryczną i komputerową, wyremontowaliśmy salę gimnastyczną dla klas I-III, wykonany został ciąg zabezpieczający schody. Wymieniliśmy drzwi wejściowe oraz bramy wjazdowe do obu szkół, zbudowana została nowa droga dojazdowa do budynku przy ul. Weigla wraz z miejscami parkingowymi, łazienki wyposażyliśmy w ciepłą wodę. Stare ławki i krzesła wymieniamy na nowe. Dzięki zaangażowaniu rodziców odnawiamy sale lekcyjne. W najbliższym czasie będzie wykonana pracownia komputerowa dla klas I-III oraz planowany jest remont dachu w budynku przy ul. Sucharskiego.
Staramy się w miarę możliwości uzupełniać pomoce dydaktyczne. Pozyskaliśmy wiele pomocy edukacyjnych w ramach programu „ Radosna szkoła”. Nie mamy własnej stołówki, ale proponujemy obiady cateringowe.
Od lat czynimy starania o odzyskanie mieszkania służbowego w budynku przy ul. Weigla i przeznaczeniu go na potrzeby dydaktyczne.
Plany mamy szerokie, staramy się je realizować z korzyścią dla uczniów. Wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc- zapraszamy do współpracy.
Polecamy naszą stronę internetową: www.sp124.pl


  • 0

Obchody 92. rocznicy odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 124

11 listopada 1918r. jest jedną z najważniejszych dat w dziejach Polski. Przez 123 lata Polacy dążyli do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości.

Niepodległość wywalczyli sobie Polacy sami, wykorzystując sprzyjające okoliczności historyczne.

Każde pokolenie składało ofiary z krwi, walcząc w powstaniach przeciwko zaborcom. Wszystkie te powstania kończyły się klęską, bowiem zaborcy wspólnie walczyli przeciwko Polakom. Ten trudny okres przetrwali Polacy także dzięki poezji i pieśni, które ukazywały rozpacz pokonanych, ale też budziły wiarę w przyszłe zwycięstwo.

5 listopada 2010r.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym apelu z udziałem pocztu sztandarowego. Odśpiewanie hymnu państwowego, wspaniała recytacja poezji patriotycznej w wykonaniu uczennic-Zuzanny (4c) i Kasi (6b) oraz pieśni legionowe w wykonaniu chóru szkolnego wzbudziły refleksyjny, pełen zadumy nastrój…

Nasza szkoła zorganizowała niezwykłą lekcję historii. W Domu Kultury „Dwór Czeczów” odbył się III Międzyszkolny Festiwal Pieśni Patriotycznych i Legionowych. W konkursie wzięli udział reprezentacji szkół: Społecznej Szkoły nr 5, Szkoły Podstawowej nr 24, Szkoły Podstawowej
nr 40, Szkoły Podstawowej nr 117 oraz Szkoły Podstawowej nr 124.
Jury nie miało łatwego zadania. Uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom.
W oczekiwaniu na werdykt jury zgromadzeni na widowni uczniowie klas czwartych wspólnie z uczestnikami festiwalu śpiewali pieśni legionowe. Reprezentant SP nr 40- Maciej zachwycił publiczność niezwykłym wykonaniem pieśni, którą zagrał na fortepianie.
Przyznano I miejsce: Alicji i Pawłowi z SP nr 40, dwa II miejsca: Marysi z SSP nr 5 oraz Weronice z SP nr 124, trzy III miejsca: Aleksandrze z SP nr 24, Michałowi z SP nr 117 oraz Maciejowi z SP nr 40, pozostałym uczestnikom wręczono wyróżnienia.
Wszystkich uczestników festiwalu nagrodzono brawami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które ufundowała Rada Dzielnicy XII.
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych to lekcja patriotyzmu, która zostanie w pamięci. Cieszy fakt, że młodzi ludzie kultywują tradycję, znają i śpiewają pieśni, które kiedyś towarzyszyły
naszym przodkom na polu walki.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom, którzy przygotowali ich do konkursu oraz publiczności. Szczególne podziękowania składamy Dyrekcji Domu Kultury „Dwór Czeczów”- Pani Magdalenie Piędel za pomoc w organizacji festiwalu, dzięki czemu odbył się on
w niezwykłych wnętrzach dawnego dworu rodziny Czeczów oraz Panu Jakubowi Zielinie, który zadbał o obsługę techniczną występu.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Międzyszkolnego Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Legionowych za rok.


9 listopada 2010r.
Udział uczniów naszej szkoły w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej w KDK EDEN

11 listopada 2010r.
Udział pocztu sztandarowego oraz delegacji uczniów w obchodach Dnia Niepodległości w Bieżanowie:
-Msza Święta
-Program artystyczny m.in. występ laureatek Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej KDK Eden – Ani (5b) i Kasi (6b)
-Przemarsz pod Pomnik Bieżanowian i Apel Poległych
-Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem w centrum Bieżanowa przez reprezentację uczniów naszej szkoły.

Opracowanie
Lidia Salawa, Monika Tarsa


  • 0

Jak smakuje szczęście – wywiad z …

Category : Z życia szkoły

Barbara Faron uczy w naszej szkole języka polskiego. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem studia podyplomowe na Wydziale Historycznym tejże uczelni. Pracuje jako nauczyciel i redaktor.
W wolnych chwilach oprócz pisania ciekawych artykułów na temat malarstwa, zajmuje się tworzeniem literatury. W 2008r. Opublikowała historyczno-obyczajową powieść pt. „ Zniewolona”, osadzoną w realiach XIX w. W tym samym roku ukazała się bajka dla dzieci „Zazie na bezludnej wyspie”, która w 2010r. zdobyła pierwsze miejsce w głosowaniu internautów, w kategorii książek młodzieżowych- w konkursie „ Najlepsze książki na wiosnę”.
Również zebrane w zbiorze „Ballad Beskidzkiego Dziada”, stylizowane na ludowe, opowiadania, których tematyka dotyczy m. in. wierzeń i obyczajów miejscowości Kamienica, zyskały uznanie czytelników. Utwór „O parobkowych dzieciskach” w 2007r. zdobył pierwsze miejsce w konkursie „Fabrica Librorum”, natomiast kolejne opowiadanie „O potomkach fartownego przybłędy” otrzymało wyróżnienie w konkursie literackim o „Platynowy kałamarz”.
Najnowsza powieść „ Szczęście smakuje truskawkami”, która ukazała się w 2010r. utrzymana jest w konwencji pamiętnika zbuntowanej nastolatki i porusza problemy współczesnej młodzieży. Warto, aby sięgnęli po nią rodzice, którzy decydują się na dłuższy pobyt za granicą i rozłąkę z dzieckiem.
Naszej Koleżance gratuluję i życzę dalszych sukcesów, a Wszystkich zachęcam do ciekawej lektury.

Lidia Salawa

Ostatnio ukazała się Pani książka Szczęście smakuje truskawkami opowiadająca o problemach nastolatki, Ewy. Do kogo ta książka jest adresowana?
Książka jest przeznaczona zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Na rynku księgarskim często bywa wprawdzie klasyfikowana jako utwór młodzieżowy, jednak nie powinna być zbyt naiwna dla dorosłych czytelników. A wręcz przeciwnie – dorosły bowiem łatwiej zauważy odwołania do współczesnej rzeczywistości, w której nie tylko dzieci, ale i dojrzali ludzie wydają się momentami bardzo zagubieni…
Oprócz perypetii Ewy, książka porusza także problem depresji, na którą choruje druga bohaterka.

Zatem w powieści występują dwie główne bohaterki?
Tak. Jedną jest chora na depresję Agnieszka, a drugą trzynastoletnia Ewa, którą wychowują dziadkowie i która po śmierci babci musi przeprowadzić się do nieznanego ojca.

I to jest największym problemem dziewczynki?
I tak, i nie. Wszystkie problemy Ewy – emocjonalne i nie tylko, wynikają z faktu, że matka ją porzuciła. I to jest właśnie największy problem. A raczej źródło wszystkich problemów. Oficjalnie matka wyjechała za granicę, żeby zarobić, ale tak naprawdę nie obchodzi jej los dziewczynki, która cały czas na nią czeka i w pisanym przez siebie pamiętniku idealizuje obraz wymarzonej mamy.
Ewa jest typową eurosierotą. Pisany przez nią pamiętnik (spora część książki jest stylizowana właśnie na pamiętnik bohaterki) ukazuje świat widziany jej oczyma. Oczyma skrzywdzonego dziecka… I dlatego wydaje mi się, że z tego punktu widzenia problem eurosieroctwa może być bardziej poruszający dla odbiorcy. Czytelnikowi, szczególnie czytelnikowi kilkunastoletniemu, łatwej będzie się utożsamić z Ewą, zrozumieć jej bunt wobec świata, żal do dorosłych, obawę zaufania komukolwiek i co za tym idzie – wzruszyć się.

Czy i na ile praca w szkole ułatwiła Pani zobrazowanie w książce problemów nastolatków?
Codzienny kontakt z młodzieżą w szkole z pewnością ułatwił mi pracę nad książką, ale trudno powiedzieć na ile… Ewa to oczywiście postać fikcyjna, przeżywająca problemy znacznie poważniejsze, niż dzieci z naszej szkoły. Niemniej jednak na stworzenie jej postaci na pewno w dużym stopniu złożyły się przemyślenia, wynikające z obserwacji zachowania nastolatków w okresie dojrzewania: postaw buntu, negowania norm narzucanych przez dorosłych, a czasami zakamuflowanej butną miną chęci zwrócenia na siebie uwagi za sprawą złego zachowania. Dlatego też każdy współczesny nastolatek i każdy kto kiedyś był nastolatkiem – a więc i dorosły czytelnik – powinien Ewę zrozumieć, a nawet po części utożsamić się z nią.
Niemniej istotną sprawą była również kwestia języka, którym posługuje się Ewa w pisanym przez siebie pamiętniku. W tekście pojawia się mnóstwo zwrotów charakterystycznych dla gwary młodzieżowej, a zdania są krótkie, często bardzo dobitne. I w tym wypadku praca w szkole, a więc kontakt z gwarą i mentalnością buntujących się nastolatków, były niezwykle pomocne.

Jakie inne książki pani napisała?
Pierwszą opublikowaną książką była Zniewolona. Potem ukazała się bajka Zazie na bezludnej wyspie. Wreszcie, w tym roku: stylizowane na ludowe opowieści Ballady Beskidzkiego Dziada i oczywiście Szczęście smakuje truskawkami – książka, o której już tyle rozmawiamy.

Co jest tematem poprzednich książek?
Zniewolona opowiada perypetiach pewnej młodej kobiety, która wbrew swojej woli zostaje wydana za mąż i bardzo cierpi z tego powodu. Zarówno ze względu na temat, jak i trudny, stylizowany na XIX-wieczny język, nie jest to książka dla dzieci. Również niezrozumiałe dla młodzieży i może nawet trochę „nie na czasie” mogą okazać się Ballady…, których tematem są wierzenia i obyczaje górali gorczańskich. Nie będę więc teraz rozwodzić się na ich temat. Wolę opowiedzieć o bajce.
Otóż bajkę mogą czytać i dzieci, i dorośli. Myślę, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. A jeśli uważnie przyjrzy się zwierzątkom, które są bohaterami, zauważy ukryte w ich postaciach ludzkie, nie zawsze dobre cechy. Niektórych bohaterów polubi bardziej, innych mniej, ale na pewno nie oprze się urokowi Lisa Józia, który w mojej bajce – wbrew ogólnie przyjętym stereotypom – wcale nie jest symbolem chytrości. Powiedziałabym, że to Lis wybitny. Indywidualista, który postanowił zostać wegetarianinem, za co zresztą przyszło mu zapłacić wysoką cenę, gdyż został wykluczony ze swojego stada. Pewnie dlatego tak wciąż fascynuje. Nawet mnie.

Skąd czerpie Pani pomysły?
Na to pytanie chyba nie potrafię odpowiedzieć w kilku zdaniach, ale myślę, że po prostu z życia. Mówi się zresztą, że życie pisze najciekawsze scenariusze…

Czy pracuje Pani nad kolejną książką?
Mam pewien pomysł i powoli przymierzam się do pisania, jednak wolałabym to tym jeszcze nie mówić.

Dziękujemy za wywiad
Uczennice klasy 6a


  • 0

„CHOPIN – JAK MALOWANY” Konkurs plastyczny

Category : Z życia szkoły

„Chopin – jak malowany” to tytuł konkursu plastycznego na portret Fryderyka Chopina zorganizowany przez Osiedlowy Klub Kultury Soboniowice – jednostkę organizacyjną Domu Kultury PODGÓRZE w Krakowie.

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci Fryderyka Chopina, zachęcenie do poznania polskiej muzyki klasycznej, ćwiczenia umiejętności rysowania portretu oraz rozwijania wyobraźni, talentów i zainteresowań plastycznych uczestników konkursu.

Jury konkursu szczególnie zwracało uwagę na własnoręcznie wykonanie pracy konkursowej, podobieństwo portretowanego, technikę wykonania, dokładność oraz oryginalność.

Na konkurs napłynęło 413 prac, wśród nich prace uczniów naszej szkoły. Laureatem trzeciego miejsca został uczeń klasy IIa Szymon Ostroga, którego artystycznym opiekunem jest Jadwiga Puto.

Finałowi konkursu towarzyszył koncert muzyczny, utwory Fryderyka Chopina grała Anna Miernik. Laureatowi gratulujemy!!!

Marta Biernat, wychowawczyni klasy Ib


  • 0

Konkurs plastyczny „Wiedźmy i wiedźminki”

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ulicy Beskidzkiej 30 w Krakowie zaproponował uczniom klas I-III udział w konkursie „Wiedźmy i wiedźminki”.
Uczestnicy konkursu mieli przygotować kukiełki, pacynki lub lalki przedstawiające strachy, wiedźmy, złe lub dobre duchy. Prace mogły być wykonane z różnych materiałów (słomy, tkaniny, gałęzi).
Jury przy ocenie kierowało się poziomem artystycznym nadesłanych prac, inwencją i pomysłowością w wykonaniu pracy oraz różnorodnością materiałów użytych do wykonania pracy.

Wśród osób nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły.

Nagrody zdobyły:
NALEPKA WIKTORIA z Ia
WEICHÖNING KLARA z Ib

Wśród wyróżnionych znaleźli się:
DYDUŁA IZABELA z Ia,
GAWEŁ MATEUSZ z IIIa,
OLEJNICZAK ZUZANNA z IIIa

28 października nagrodzeni uczniowie zostali zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy. Wzięli udział w przygotowanych dla nich warsztatach plastycznych, w trakcie których wykonali jesienne drzewa.

Gratulujemy!!!


  • 0

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

9.11.2010 r. 36 uczniów naszej Szkoły wzięło udział w XII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej, organizowanego corocznie w KDK EDEN. Ta patriotyczna uroczystość, poprzedzająca obchody 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości zgromadziła także liczne grono rodziców i rodzeństwa. Publiczność trzymała kciuki, a uczestnicy konkursu starali się dać z siebie wszystko, aby wypaść jak najlepiej. Jury (pp. Marta Biernat, Barbara Kumon oraz przedstawicielka Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Stanisława Piotrowska ) miało więc nie lada problem z przyznaniem miejsc.
Obradom jury towarzyszyły rozbrzmiewające gromkim echem pieśni patriotyczne śpiewane przez oczekujących na wyniki. Rodzice, dziadkowie, dzieci i młodzież stanowili zgodny, zgrany chór, którym „dyrygował” akompaniujący na pianinie Stanisław Kumon – współorganizator uroczystości.
A oto wyniki konkursu.:

Klasy 0-III
I   miejsce: Mateusz Gaweł – kl. 3a, Jakub Godula- kl. 2a
II  miejsce: Kacper Gil – kl. 3a, Bartosz Godula – kl „0”
III miejsce: Marcin Potoczny- kl. 3a, Klara Weichöning- kl. 1b
wyróżnienia: Kamil Krzyżkowski – kl. 3c, Justyna Michałek- kl. 3a, Zuzanna Olejniczak – kl. 3c

Klasy IV – VI
I   miejsce: Anna Lewińska – kl. 5b, Katarzyna Michałek- kl. 6b
II  miejsce: Anna Oleszko- kl. 5a, Agnieszka Wiśniewska – kl. 4a
III miejsce: Łukasz Babicz – kl. 6b, Wiktoria Kalisz – kl. 5b
wyróżnienia: Aleksandra Kornaś- kl. 4a, Karolina Sąsiadek- kl. 4a, Aleksandra Wiśniewska – kl. 4a

Do udziału w tej lekcji historii nikt nie zmuszał, dzieci, młodzież, rodzice przyszli sami i to jest największa satysfakcja organizatorów konkursu.
Dziękujemy i zapraszamy jak zwykle za rok.

11.11.2010 r. delegacja uczniów z naszej Szkoły ( Poczet Sztandarowy, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Jarosława Dzierżaka ) wzięła udział w lokalnych obchodach Święta Niepodległości: mszy św. oraz uroczystościach przy pomniku Ofiar wojen światowych. Laureatki konkursu recytatorskiego poetyckim słowem oddały cześć poległym rodakom, a biało-czerwone wiązanki kwiatów otuliły zimne mury pomnika szczególnym, polskim ciepłem.

Barbara Kumon


Archiwa