• -

O DNIU OTWARTYM

Category : Aktualności

W dniu 04.03.2013r. w godzinach: 10.00 – 16.45 odbył się Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 124 w Krakowie dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, ich rodziców / opiekunów

W godzinach 10.00 – 12.30 istniała  możliwość udziału w zajęciach edukacyjnych dzieci z oddziału „0” i uczniów klas pierwszych , w budynku Szkoły przy ulicy H. Sucharskiego 38 oraz w zajęciach edukacyjnych uczniów klas trzecich i czwartych w budynku Szkoły przy ulicy F.Weigla 2 w godzinach : 9.45 – 12.30

W tym dniu  Dyrekcja i Nauczyciele byli do dyspozycji Rodziców / Opiekunów  Dzieci sześcioletnich i siedmioletnich w następujących  godzinach:

1. 15.00 – 16.00 Dyrektor Szkoły przy ulicy H.Sucharskiego,

2. 14.30 – 16.00 wychowawcy świetlicy,

3. 13.00 – 16.00 pedagog szkolny ,

4. 16.00- 16.45 nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-6 w obu budynkach Szkoły,

5. 14.00 –16.00 sekretarz  Szkoły w sekretariacie Szkoły,

6. 10.00 – 15.00 bibliotekarz szkolny,

7. 16.00 -17.00 nauczyciel oddziału „0”.

O godz. 10.00 przybyły w tym dniu do naszej Szkoły 2 grupy przedszkolne z Samorządowego Przedszkola Nr 135 w Krakowie im. Księcia Kraka ze swoimi paniami wychowawczyniami : panią Agnieszką Dziewońską i panią Magdaleną Kochanowską – na zaproszenie pani Jadwigi Puto – lidera zespołu edukacji wczesnoszkolnej . Przedszkolaki zostały oprowadzone po budynku SP Nr 124 w Krakowie przy ul. H. Sucharskiego 38 – zapoznane z pomieszczeniami Szkoły oraz jej pracownikami . Oprowadzały panie : Magdalena Zadwórna i Katarzyna Ptak. Podczas oprowadzania dzieci z przedszkola mogły obejrzeć między innymi wystawkę poświęconą patronce szkoły – Marii Skłodowskiej Curie, pooglądać sale lekcyjne , ich wystrój i wyposażenie , usiąść w ławeczkach , by zmierzyć się z przyszłą rolą ucznia , obejrzeć pracownię komputerową i pomieszczenie biblioteki o którym więcej szczegółów dzieci dowiedziały się od pani Lilianny Majdy – Niezgody. Następnie nasi mali goście wzięli udział w zajęciach klasy ,, 0 ‘’ w pracowni komputerowej. Zajęcia te prowadziła pani Magdalena Gawin. Dzieci zostały też zapoznane ze świetlicą szkolną – zasadami przebywania na świetlicy , rodzajami zajęć świetlicowych , zasadami motywacyjnego oceniania zachowania i dodatkowej pracy podjętej przez ucznia na rzecz świetlicy . Mogły też pooglądać wyposażenie świetlicy w zabawki , gry itp. , a nawet chwilkę – pobawić się nimi. Przedszkolaki wzięły też udział w zajęciach klasy I ,, a ‘’ i klasy I ,, b ‘’ oraz w zajęciach klasy ,, 0 ‘’. Wychowawcą klasy I ,, a ‘’ jest pani Jadwiga Puto , klasy I ,, b ‘’pani Katarzyna Ptak , a oddziału ,, 0 ‘’ – pani Magdalena Zadwórna . Na sali gimnastycznej czekała na dzieci  niespodzianka – mogły poćwiczyć na zaproponowanym przez panią Katarzynę Ptak – przyborze do zajęć gimnastyki korekcyjnej . Zrobiły to z wielką przyjemnością i ochotą . Na koniec przedszkolaki wzięły udział w zajęciach ,, unijnych ‘’ prowadzonych w ramach realizowanego w Szkole projektu ,, Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków‘’- zajęciach rozwijających dla dzieci wybitnie lub szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo – w klasie I ,, b ‘’. Zajęcia te prowadziła pani Katarzyna Ptak.

Podczas Dnia Otwartego przedszkolaki zostały poczęstowane pysznymi cukierkami , a od klasy I ,, a ‘’ , otrzymały pamiątkowe ,, Wizytówki ze swoim  imieniem ‘’. Wizytę w naszej Szkole zakończyły o 12.30.

Dzieciom i Paniom Wychowawczyniom z Samorządowego Przedszkola Nr 135 w Krakowie im. Księcia Kraka serdecznie dziękujemy za wizytę !

                                                                     Opracowanie tekstu: Katarzyna Ptak


 • -

WIELKANOCNY FESTIWAL TRADYCJI I OBRZĘDU

Category : Aktualności

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży przygotowało wyjątkowe wydarzenie – czyli wielkanocne tradycje, obrzędy, zwyczaje i wierzenia w prawdziwie artystycznej oprawie przy udziale twórców ludowych, artystów, dzieci imłodzieży. 24 marca odbyła się kolejna edycja Wielkanocnego Festiwalu Tradycji i Obrzędu, który od 11 lat towarzyszy mieszkańcom Krakowa w Niedzielę Palmową. Z Wielkanocnym Festiwalem nieodłącznie związane są konkursy skierowane do wszystkich chętnych, ale przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Wśród nich znalazł się konkurs na kartkę wielkanocną, na który napłynęły 622 prace z całego regionu Małopolski. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie klasy III b Aleksandra Brozenbach i Adrian Wincencik, którzy otrzymali listy gratulacyjne. Rozstrzygnięty został konkurs na baranka wielkanocnego, w którym wyróżnienie otrzymał Filip Gastoł, również uczeń klasy III b, do konkursu zgłoszono 97 prac. Uczniowie klasy III b przygotowali  palmę wielkanocną, którą zgłosili do konkursu na tradycyjną palmę wielkanocną. Jury brało pod uwagę sposób wykonania palmy, wykorzystane materiały, formę, inwencję artystyczną i pomysłowość, formę prezentacji palmy i pomysł na ubiór. Trzecioklasiści zachwycili jurorów recyklingową palmą oraz ekologicznymi strojami, które wykonali samodzielnie. Kwiaty zostały wykonane z butelek plastikowych pomalowane farbami witrażowymi. Przy tworzeniu palmy pomagały nasze kochane mamy Adriana Wincencika i Filipa Gastoła, za co Im bardzo dziękujemy!!! Poziom zgłoszonych do konkursu palm był bardzo wysoki, a podejście do tematu niezwykle ciekawe i twórcze. Reprezentacja klasy w składzie: Patrycja Pater, Monika Nowak, Adrian Wincencik, Michał Słomak i Filip Gatoł odebrali z rąk pani dyrektor Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży dyplom i nagrody za zdobycie III miejsca w tym wojewódzkim konkursie. Do tej pory przyjeżdżaliśmy do Bieżanowa z wyróżnieniami, dlatego bardzo nas cieszy miejsce na podium.

Tekst i zdjecia: Marta Biernat
wychowawca klasy III b

 


 • -

XV KONKURS DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ 2 KORPUSU ZMECHANIZOWANEGO

Category : Konkursy

Klub 2 Korpusu Zmechanizowanego zaprosił dzieci i  młodzież do udziału w konkursie plastycznym. Do wyboru były trzy tematy konkursowe (można było wziąć udział w każdym):

    „ Jan III Sobieski zwycięzca spod Wiednia”

    „ Żołnierze XVII-wiecznej Rzeczypospolitej”

    „ Ja też będę żołnierzem”.

Celem konkursu było:

    promowanie i prezentacja dorobku i ocena dziecięcej twórczości plastycznej

    propagowanie tematyki wojskowej i patriotycznej w wychowaniu przez sztukę

    poznawanie historii Polski w trakcie przygotowań do realizacji prac

    kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży

    rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

Jury konkursu doceniło trójkę uczniów naszej szkoły. Należą do nich Kamila Kowalska i Wiktoria Pustelnik, które otrzymały nagrody, natomiast wyróżniona została praca Kajetana Szota. Wszyscy wymienieni to uczniowie klasy III b, którzy swoje prace przygotowali pod opieką wychowawczyni Marty Biernat.

 Ogłoszenie wyników nastąpiło w czasie wernisażu, który miał miejsce 14 marca 2013 w Galerii Klubu 2 Korpusu Zmechanizowanego. Laureatom gratulujemy!!!

Tekst i zdjęcia: Marta Biernat

wychowawca klasy III b


 • -

KLASY TRZECIE W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM

Category : Aktualności

Uczniowie klas trzecich wybrali się do Muzeum Archeologicznego w celu udziału w zajęciach edukacyjnych. W ramach warsztatów „Warsztat pracy archeologa” dzieci zapoznały się z poszczególnymi etapami pracy archeologa, spróbowali swoich sił w archeologicznych łamigłówkach – do czego nasi przodkowie używali danego przedmiotu. Trzecioklasiści mogli pod okiem pani archeolog odkryć przeszłość oraz odczytać zapisaną w kopiach eksponatów informację wartą poznania. Mogli zabawić się w poszukiwaczy skarbów. Nie lada atrakcją było trzymanie oryginalnego zęba mamuta, który został odnaleziony na terenie Małopolski.

 

Tekst: Marta Biernat

wychowawca klasy III b


 • -

CUDOWNY ŚWIAT BAŚNI

Category : Konkursy

Dom Kultury PODGÓRZE zaprosił uczniów klas I-IV do udziału w cyklu bajkowych konkursów:

 • Test ze znajomości twórczości Marii Kownackiej
 • Test ze znajomości baśni Hansa Chrystiana Andersena
 • Konkurs literacki „Plastuś we współczesnej szkole – kartka z pamiętnika Plastusia 5 marca 2013”
 • Konkurs plastyczny „Piórnik współczesnego Plastusia”.

 Uczniowie musieli wykazać się znajomością następujących książek napisanych przez Marię Kownacką: „Rogaś z Doliny Roztoki”, „Plastusiowy pamiętnik”, „Kajtkowe przygody”, „Kukuryku na ręczniku”.

W tym konkursie Oliwia Dąbrowska  zajęła IV miejsce, a Klara Weichönig i Wiktoria Pustelnik otrzymały wyróżnienie. Wszystkie dziewczynki to uczennice klasy III b.

Do konkursu sprawdzającego znajomość baśni H.Ch. Andersena przystąpiło 27 uczniów z klas I-III. Najliczniejszą grupę stanowili pierwszacy, którzy osiągnęli ogromny sukces! Uczniowie klas pierwszych przeczytali 4 baśnie, klas drugich 8 baśni, a klas trzecich 13 baśni.

Miejsce

Imię i nazwisko

Klasa

Wychowawca

I

Emma Paranyan

I b

Katarzyna Ptak

III

Magdalena Kasperkiewicz

I b

Katarzyna Ptak

IV

Kacper Hołda

I a

Jadwiga Puto

IV

Natalia Kalina

I b

Katarzyna Ptak

wyróżnienie

Kamil Krystyan

I b

Katarzyna Ptak

wyróżnienie

Andrzej Sagan

I b

Katarzyna Ptak

wyróżnienie

Wiktoria Badoń

I b

Katarzyna Ptak

wyróżnienie

Szymon Tomera

I b

Katarzyna Ptak

wyróżnienie

Wojciech Zając

I b

Katarzyna Ptak

wyróżnienie

Jakub Wołkowicz

I b

Katarzyna Ptak

wyróżnienie

Natalia Wadas

I b

Katarzyna Ptak

wyróżnienie

Piotr Jońca

I b

Katarzyna Ptak

wyróżnienie

Filip Gastoł

III b

Marta Biernat

wyróżnienie

Kamila Kowalska

III b

Marta Biernat

wyróżnienie

Patrycja Pater

III b

Marta Biernat

 W konkursie literackim pięciu uczniów klasy III b otrzymało wyróżnienia: Monika Nowak, Zuzanna Psyk, Filip Gastoł, Przemysław Kapera, Szymon Gwizdowski.

Na konkurs napłynęło 87 prac.

W konkursie plastycznym w kategorii prac płaskich wyróżnienie otrzymał Adrian Wincencik, który pracochłonną techniką wydzieranki stworzył piórnik Plastusia.

Organizatorzy otrzymali 65 prac rysunkowo-malarskich z 12 szkół i 123 prace przestrzenne z 19 szkół.

Uroczysty finał i rozdanie nagród i dyplomów nastąpiło 25.03. w DK PODGÓRZE.

Gratulujemy! Gratulujemy! Gratulujemy!

Opracowanie: Marta Biernat

wychowawca klasy III b


 • -

WARSZTATY – PAPIER RĘCZNIE CZERPANY

Category : Aktualności

Uczniowie klas III-VI wzięli udział w warsztatach papierniczych, które zorganizował Dwór Czeczów, a przeprowadziła Firma KALANDER Czerpanie Papieru. Zajęcia miały przybliżyć historię papiernictwa w powiązaniu z zabawą, tak aby w dobie Internetu uświadomić dzieciom jaką ważną rolę odgrywa papier.

Warsztaty przebiegały następująco:

✔    krótka historia papieru i omówienie stanowisk pracy

✔    podział dzieci na  grupy

✔    tworzenie papieru techniką japońską

✔    pisanie gęsim piórem

✔    odciskanie pieczęci lakowych

 Wszystkie prace wykonane na zajęciach uczniowie zabrali ze sobą do domu, aby rodzice mogli zobaczyć jak ich pociechy własnoręcznie czerpali papier, odbijali pieczęć lakową, barwili kartkę papieru techniką japońską oraz samodzielnie wykaligrafowali imię i nazwisko gęsim piórem.

Tekst: Marta Biernat

Foto: admin


 • -

WYCIECZKA DO MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO

Category : Aktualności

19 marca klasy 3a i 3b pod opieką p Kasi i p. Marty wybrały się na wycieczkę do Muzeum Lotnictwa. Miejsce jest bardzo odległe od Bieżanowa, ale trudy dojazdu wynagrodziły dzieciom niesamowite przeżycia.

Pierwszy raz zobaczyły tak ogromne eksponaty muzealne. Pan przewodnik zaprowadził je do olbrzymich hangarów, gdzie stały prawdziwe samoloty.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali historii każdego modelu, niektórzy nawet notowali różne ciekawostki. Szczególne zainteresowanie wzbudziły stare samoloty, a także helikoptery i ekwipunek spadachroniarza.

Największą atrakcją był odpoczynek na fotelach pasażerów, jak w prawdziwym samolocie. A potem było najciekawiej. Jedni testowali symulatory w kabinie pilotów, inni ci najdzielniejsi, na fotelu treningowym pilotów, kręcili się w kółko jak na karuzeli, ale dużo szybciej.

Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe kartki z samolotami. Wszyscy byli zachwyceni wycieczką i chętnie by tam jeszcze wrócili.

Katarzyna Kerep


 • -

WARSZTATY WIELKANOCNE

Category : Aktualności

Uczniowie klas trzecich wzięli udział w plastycznych warsztatach zdobienia jajek i tworzenia palmy. Dwugodzinne zajęcia poprowadziła artystka ludowa z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej pani Małgorzata Ostrowska. Jedna grupa trzecioklasistów stworzyła kolorowe, wzorzyste pisanki używając gorącego wosku, a druga grupa wykonała piękne palmy wielkanocne. Do stworzenia palm uczniowie wykorzystali bukszpan, bazie i bibułowe kwiaty. Dzieci wysłuchały ciekawych historii o wielkanocnych tradycjach Beskidów. Wykonane przez siebie pisanki i palmy uczniowie zabrali do swoich domów, aby były ozdobą wielkanocnego stołu.

Tekst i zdjęcia: Marta Biernat

wychowawca klasy III b


 • -

DRUGIE KLASY NA ZIELONEJ SZKOLE W WYGONINIE

Category : Aktualności

W dniach od 24 lutego do 7 marca klasy drugie przebywały na „zielonej szkole” w Wygoninie na Kaszubach.

            Mieszkaliśmy w przestronnym budynku Domu Wczasów Dziecięcych w najbardziej malowniczym krajobrazie Pomorza. Głównym bogactwem tego terenu są lasy i liczne jeziora (Borzechowskie Wielkie, Krąg, Zagnanie), które w połączeniu tworzą swoisty mikroklimat stanowiący dogodne warunki do rozwoju roślin. Dzięki temu można spotkać na tym terenie osobliwe gatunki fauny i flory, parki krajobrazowe oraz rezerwaty przyrody. Do walorów przyrodniczych należą: Wdzydzki Park Krajobrazowy, Podworski Park Krajobrazowy z „Chińską Górą”, Rezerwat przyrodniczy jeziora Krąg, Jeziora Polaszkowskie oraz wiele innych osobliwości przyrody.

W tak pięknym i niezdegradowanym środowisku, dzieci miały możliwość   bezpośredniego kontaktu i optymalnych warunków do poznawania środowiska przyrodniczego. Uczestniczyły w zabawach i grach terenowych, poznawały historię najbliższej okolicy, odgadywały ślady i tropy zwierząt, tworzyły mapę okolicy. W zajęciach integracyjnych poznawały siebie, bezpieczne zachowania w sytuacjach zagrożenia, udzielały wzajemnej pomocy, a także kształtowały umiejętność współpracy w zespole. Uczyły się również tańców arabskich i uczestniczyli w wieczorkach podczas których m.in. poznawały magiczne sztuczki, koło fortuny, oglądały filmy.

Rozległy i wspaniale zagospodarowany teren wokół budynku sprzyjał aktywnemu  spędzaniu czasu. Park Linowy, składający się z dwóch tras:

 • I trasa- dla dzieci młodszych od I do IV klasy,
 • II trasa- średnia dla dzieci od klasy V i młodzieży, dał dzieciom niesamowitą frajdę i radość.

Dużą atrakcją był wyjazd do Wieżycy. Tu czekał na nas snowtubing, to bezpieczna odmiana jazdy po śniegu na dętce, która przypomina ogromne koło samochodowe. Wyciąg wiózł nas na samą górę, skąd zjeżdżaliśmy. Byliśmy również na całodniowej wycieczce w Gdyni i Sopocie. W oceanarium w Gdyni dzieci uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych „Nasz Bałtyk”. Tu zobaczyliśmy ponad tysiąc okazów morskich i wodno-lądowych pochodzących z różnych rejonów świata. Ciekawe ekspozycje pozwalają obserwować, dotknąć i uczyć się o życiu w morzach i oceanach. Sopockim molem spacerowaliśmy i podziwialiśmy piękne morze owiane lekką mgiełką. Potem zakupiliśmy ciekawe pamiątki.

Był to bardzo udany wyjazd, który pozostanie długo w naszej pamięci.

Wychowawca klasy II b

                                                                                                          Ewa Miłaszewska


 • -

 • -

 • -

WARSZTATY PLASTYCZNE W KLASIE I A

Category : Aktualności

Już po raz drugi , tym razem przed Świętami Wielkanocnymi dnia 7 marca
2013 roku w klasie I a pani Kinga Sopel poprowadziła warsztaty
plastyczne. Jak wiadomo , na wielkanocnym stole nie może zabraknąć
baranka, więc uczniowie z wielkim zaangażowaniem i wytrwałością
wykonali baranka wielkanocnego z papiero-plastyki. Najpierw dzieci
musiały poskręcać paski papieru, aby następnie je poprzyklejać do
sylwetki baranka, żeby powstało runo . Z wykończeniem ozdoby
wielkanocnego stołu nie było żadnych trudności, a baranki wyglądały
bardzo dekoracyjnie.
Podczas warsztatów panowała bardzo miła i życzliwa atmosfera.
Dziękujemy pani K. Sopel za pomysł i przeprowadzenie warsztatów z dziećmi.


Tekst i zdjęcia : Jadwiga Puto ( wychowawca kl. I a )


Archiwa