• -

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Category : Bez kategorii

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie uprzejmie informuje, że rekrutacja w formie elektronicznej do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016 / 2017 w naszej szkole zostanie uruchomiona 1 marca 2016r. i potrwa do 31 marca 2016r.
Aby zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego , należy wejść na stronę internetową https://krakow.formico.pl . Znajdziecie tam Państwo wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2016/2017.
W panelu publicznym modułu „ Formico ” należy wypełnić zgłoszenie/ wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wpisując odpowiednie dane , następnie należy wypełniony wniosek wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Ferdynanda Weigla 2.
Innym sposobem zapisania dziecka do oddziału jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/ wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu.
Druk będzie też można pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca 2016 roku. Administracja szkoły weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie.
Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole / przedszkolu pierwszego wyboru.
Nie złożenie w terminie do 31 marca 2016r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych Rodziców i Opiekunów na „Dni Otwarte”, które w tym roku odbędą się 7 marca 2016r.w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach : 9.00 – 11.30 -zajęcia otwarte w oddziałach oraz 15.00 – 16.30 -możliwość spotkania z Dyrekcją Szkoły oraz nauczycielami i w dniu 12 marca 2016r. również w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach : 9.00 – 12.00 -możliwość spotkania z Dyrekcją Szkoły oraz nauczycielami.
Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:
1.dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły/przedszkola,
2.zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne/przedszkolne,
3.zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,
4.powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego /przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Podania informacji do jakiej innej szkoły niż do obwodowej placówki będzie
uczęszczać Państwa dziecko będzie można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 7.15-15.00. lub telefonicznie (12) 397-10-55 lub wysyłając taką informację na e-mailem sp124@interia.pl bądź fax ( 12) 397-10-54.

Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja


  • -

REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Category : Bez kategorii

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie uprzejmie informuje, że rekrutacja w formie elektronicznej do klasy pierwszej na rok szkolny 2016 / 2017 w naszej szkole zostanie uruchomiona 1 marca 2016r. i potrwa do 31 marca 2016r.
Aby zapisać dziecko do szkoły , należy wejść na stronę internetową https://krakow.elemento.pl . Znajdziecie tam Państwo wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klas I samorządowych szkół podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2016/2017.
W panelu publicznym modułu „Elemento” należy wypełnić zgłoszenie/ wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I wpisując odpowiednie dane , następnie należy wypełniony wniosek wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Ferdynanda Weigla 2.
Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/ wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu.
Druk będzie też można pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca 2016 roku. Administracja szkoły weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie.
Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole pierwszego wyboru.
Nie złożenie w terminie do 31 marca 2016r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych Rodziców i Opiekunów na „Dni Otwarte”, które w tym roku odbędą się 7 marca 2016r.w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach : 9.00 – 11.30 -zajęcia otwarte w oddziałach oraz 15.00 – 16.30 -możliwość spotkania z Dyrekcją Szkoły oraz nauczycielami i w dniu 12 marca 2016r. również w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach : 9.00 – 12.00 -możliwość spotkania z Dyrekcją Szkoły oraz nauczycielami.
Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:
1.dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły/przedszkola,
2.zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne/przedszkolne,
3.zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,
4.powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego /przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Podania informacji do jakiej innej szkoły niż do obwodowej placówki będzie
uczęszczać Państwa dziecko będzie można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 7.15-15.00. lub telefonicznie (12) 397-10-55 lub wysyłając taką informację na e-mailem sp124@interia.pl bądź fax ( 12) 397-10-54.

Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja


  • -

  • -

DNI OTWARTE

Category : Bez kategorii

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie serdecznie zaprasza na „Dni Otwarte”, które w tym roku odbędą się w dniach :

● 7 marca 2016r. w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach :
9.00 – 11.30 zajęcia otwarte w oddziałach
15.00 – 16.30 możliwość spotkania z Dyrekcją Szkoły oraz nauczycielami
oraz
● 12 marca 2016r. w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach :
9.00 – 12.00 możliwość spotkania z Dyrekcją Szkoły oraz nauczycielami
Serdecznie zapraszamy!
Dyrekcja


  • -

WIELKA GALA FILMOWA

Category : Aktualności

Uczniowie klas 4 naszej szkoły wspólnie z uczniami klasy 6a SP 111 oraz wychowankami Zespołu Szkół Specjalnych w Wieliczce uczestniczyli w warsztatach w DK Dwór Czeczów: „Lalka anima. Warsztaty budowania lalek, improwizacji i animacji poklatkowej”. Zajęcia trwały od stycznia do grudnia 2015r. Efektem pracy uczniów było zrealizowanie filmu animowanego „Wakacje smoka Bonawentury” w oparciu o tekst autorstwa reżysera Macieja Wojtyszki.

            Uroczysta, niezapomniana, wielka gala filmowa, podczas której odbyła się pełna bajkowego uroku premiera tej produkcji filmowej, miała miejsce 18 grudnia 2015r.  w sali widowiskowej  Zespołu Szkół Specjalnych w Wieliczce. Młodzi artyści filmowcy zaprosili na tę niezwykłą uroczystość swoich rodziców, dziadków, nauczycieli, przyjaciół.

            Pokaz filmowy uświetnili swoim występem uczniowie klasy 4a z koła teatralnego, którzy pod opieką pani Barbary Faron oraz aktorki – Teatru Lalki, Maski i Aktora „Groteska” w Krakowie-pani Mai Kubackiej przygotowali przedstawienie Bajkowe zamieszanie, czyli gdzie się podział smok wawelski. Nowoczesna sala widowiskowa, efekty akustyczne, oświetlenie, duża scena nie budziły wśród naszych aktorów tremy, wręcz przeciwnie, swobodnie czuli się na scenie i żal im było ją opuścić.

            Wszyscy uczniowie, uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Podziękowania otrzymali również nauczyciele. Widzowie nagrodzili wszystkich uczestników gali oklaskami. Rodzice, w imieniu naszych uczniów, podziękowali kierownikowi DK Dwór Czeczów- pani Magdalenie Piędel za organizację warsztatów oraz pani Mai Kubackiej za próby teatralne i pani Grażynie Skalniak za opiekę nad zdjęciami i animacją. Po zakończeniu premiery w kuluarach, przy ciasteczku, słychać było długo pełen emocji gwar rozmów. Wydarzenie to na pewno pozostanie w pamięci jego uczestników.

Lidia Salawa


  • -

POMAGAMY… CZYLI NASZ UDZIAŁ W KONCERCIE WOŚP

Category : Aktualności

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w pożyteczną akcję pomocy innym. Wzięli udział w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który się odbył w sobotę  9 stycznia 2016r. w DK Dwór Czeczów. Nasi reprezentanci uświetnili swoim występem zbiórkę pieniędzy na rzecz chorych dzieci oraz seniorów, którą prowadzili harcerze . Na scenie Sali Balowej wystąpili: Gabrysia Helizanowicz (6a), Monika Nowak (6b), Nikola Dąbrowska (5a) oraz koło teatralne- uczniowie klasy 4a, którzy przedstawili sztukę Bajkowe zamieszanie, czyli gdzie się podział smok wawelski.  Naszym artystom dziękujemy za udział w tak szlachetnej akcji.

Lidia Salawa


Archiwa